Diarium Styrelsen för Närhälsan

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (4 stycken)
PVV 2022-00568
2022-04-06
Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter från Inspektionen för vård och omsorg, IVO dnr 3.4.1-10125/2022 Närhälsan, Kinna vårdcentral
-
Christina Kronquist

Händelser

Senaste händelse står överst
4
Dok 1 Dok 2
2022-05-13 Styrelsen för Närhälsan
Yttrande och journalkopior Närhälsan Kinna vårdcentral till Inspektionen för vård och omsorg, IVO dnr 10125/2022
UT2022-05-13 Inspektionen för vård och omsorg avdelning sydväst, IVO
Christina Kronquist
3
Dok 1
2022-04-27 Styrelsen för Närhälsan
Begäran om anstånd Närhälsan Kinna Vårdcentral från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Dnr 10125/2022
IN2022-04-27 Inspektionen för vård och omsorg avdelning sydväst, IVO
Christina Kronquist
2
Dok 1
2022-04-12 Styrelsen för Närhälsan
Begäran om personuppgifter Närhälsan Kinna vårdcentral till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dnr 3.4.1-10125/2022
UT2022-04-12 Inspektionen för vård och omsorg avdelning sydväst, IVO
Christina Kronquist
1
Dok 1
2022-04-06 Styrelsen för Närhälsan
Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter från Inspektionen för vård och omsorg, IVO dnr 3.4.1-10125/2022 Närhälsan, Kinna vårdcentral
IN2022-04-06 Inspektionen för vård och omsorg
Christina Kronquist