Diarium Styrelsen för Närhälsan

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken)
PVV 2021-01609
2021-08-19
-
-
Susanne Lidén

Händelser

Senaste händelse står överst
1
Dok 1
2023-02-10 Styrelsen för Närhälsan
Orosanmälan till Socialnämnden vid misstanke eller kännedom om att barn far illa enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen Närhälsan Oden Vårdcentral
UT2021-08-23 Närhälsan - Område V9, Socialförvaltningen Falköping
Susanne Lidén