Diarium Styrelsen för Närhälsan

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
PVV 2021-01125
2021-06-11
Försäkringsärende från Landstingets ömsesidiga försäkring, LÖF dnr 426-208 Närhälsan Älvängen vårdcentral
-
Mats Dahl

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1
2021-06-14 Styrelsen för Närhälsan
Tjänsteanteckning svar på begäran om medicinsk utredning till LÖF
2021-06-14 -
Linnea Mattsson
2
Dok 1
2021-06-11 Styrelsen för Närhälsan
Tjänsteanteckning försäkringsärende skickats till vårdcentralschef Närhälsan Älvängen vårdcentral för utskick
2021-06-11 -
Linnea Mattsson
1
Dok 1
2021-06-11 Styrelsen för Närhälsan
Försäkringsärende från Landstingets ömsesidiga försäkring, LÖF dnr 426-208 Närhälsan Älvängen vårdcentral
IN2021-06-11 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF
Mats Dahl