Diarium Styrelsen för Närhälsan

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (6 stycken)
PVV 2021-01092
2021-06-08
Enskilt klagomål hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO dnr 3.4.1-22148/2021 Närhälsan Partille vårdcentral
-
Christina Kronquist

Händelser

Senaste händelse står överst
6
Dok 1
2023-09-15 Styrelsen för Närhälsan
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO dnr 3.4.1-22148/2021 Närhälsan Partille vårdcentral
IN2023-09-15 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Christina Kronquist
5
Dok 1
2023-05-26 Styrelsen för Närhälsan
Möjlighet att lämna synpunkter på förslag till beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO dnr 3.4.1-22148/2021 Närhälsan Partille vårdcentral
IN2023-05-26 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Christina Kronquist
4
Dok 1
2021-11-08 Styrelsen för Närhälsan
Begäran om komplettering gällande personuppgifter Närhälsan Partille vårdcentral till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Dnr 3.4.1-22148/2021
UT2021-11-08 Inspektionen för vård och omsorg avdelning sydväst, IVO
Christina Kronquist
3
Dok 1
2021-11-05 Styrelsen för Närhälsan
Påminnelse kompletterande begäran från Inspektionen för vård och omsorg, IVO dnr 3.4.1-22148/2021 Närhälsan Partille vårdcentral
IN2021-11-05 Inspektionen för vård och omsorg
Johanna Larsson
2
Dok 1
2021-06-29 Styrelsen för Närhälsan
Yttrande och journalkopior Närhälsan Partille vårdcentral till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Dnr 3.4.1-22148/2021
UT2021-06-29 Inspektionen för vård och omsorg avdelning sydväst, IVO
Christina Kronquist
1
Dok 1
2021-06-08 Styrelsen för Närhälsan
Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter från Inspektionen för vård och omsorg, IVO dnr 3.4.1-22148/2021 Närhälsan Partille vårdcentral
IN2021-06-08 Inspektionen för vård och omsorg avdelning sydväst, IVO
Johanna Larsson