Diarium Styrelsen för Närhälsan

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
PVV 2021-00545
2021-03-30
Försäkringsärende från Landstingets ömsesidiga försäkring, LÖF dnr 379-204 Närhälsan Kinna vårdcentral
-
Marita Bäck

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2021-04-08 Styrelsen för Närhälsan
Svar på begäran om medicinsk utredning till LÖF
UT2021-04-08 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF
Marita Bäck
1
Dok 1
2021-03-30 Styrelsen för Närhälsan
Försäkringsärende från Landstingets ömsesidiga försäkring, LÖF dnr 379-204 Närhälsan Kinna vårdcentral
IN2021-03-30 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF
Marita Bäck