Diarium Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
OSN 2023-02773
2023-11-20
Begäran om listningsinformation från överförmyndaren Mölndals stad, beteckning 18562/5
-
Urban Palmerland

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2023-11-21 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Svar på begäran om listningsinformation från överförmyndaren Mölndals stad, beteckning 18562/5
UT2023-11-21 Mölndals stad
Urban Palmerland
1
Dok 1
2023-11-20 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Begäran om listningsinformation från överförmyndaren Mölndals stad, beteckning 18562/5
IN2023-11-20 Mölndals stad
Urban Palmerland