Diarium Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken)
OSN 2023-01493
2023-01-25
Avtal om projektuppdrag för Marcela Ewing med Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland
-
Thomas Eriksson

Händelser

Senaste händelse står överst
1
Dok 1
2023-01-25 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Avtal om projektuppdrag för Marcela Ewing med Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland från 2023-01-01
2023-01-11 -
Thomas Eriksson