Diarium Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
OSN 2023-00110
2023-01-05
Val av ledamot och ersättare till styrelsen för föreningen Kraftens hus Sjuhärad 2023-2026
-
Ludwig Prytz

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1 Dok 2
2023-01-26 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från operativa hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 17 januari 2023 - Val av ledamot och ersättare till styrelsen för föreningen Kraftens hus Sjuhärad 2023
UT2023-01-26 RS - Ärendesamordning och kansli, RS - Styrelse och nämndsekretariat
Anna Schürer von Waldheim
2
Dok 1
2023-01-25 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från operativa hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 17 januari 2023 - Val av ledamot och ersättare till styrelsen för föreningen Kraftens hus Sjuhärad 2023
2023-01-25 -
Ludwig Prytz
1
Dok 1
2023-01-10 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Val av ledamot och ersättare till styrelsen för föreningen Kraftens hus Sjuhärad 2023
2023-01-10 -
Ludwig Prytz