Diarium Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
OSN 2023-00091
2023-01-04
Överenskommelse om utomlänsvård inom tandvård i enlighet med samverkansavtal mellan region Halland och Västra Götalandsregionen 2023
-
Paula vom Hofe

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1 Dok 2
2023-01-26 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från operativa hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 17 januari 2023 - Överenskommelse om utomlänsvård inom tandvård i enlighet med samverkansavtal mellan region Halland och Västra Götalandsregionen 2023
UT2023-01-26 Tandvårdsstyrelsen, RS - Koncernstab Beställning och produktionsstyrning, RS - Enhet produktionsstyrning och köpt vård, RS - Koncernstab uppdrag och produktion av hälso- och sjukvård
Anna Schürer von Waldheim
2
Dok 1
2023-01-25 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från operativa hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 17 januari 2023 - Överenskommelse om utomlänsvård inom tandvård i enlighet med samverkansavtal mellan region Halland och Västra Götalandsregionen 2023
2023-01-25 -
Paula vom Hofe
1
2023-01-10 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Överenskommelse om utomlänsvård inom tandvård i enlighet med samverkansavtal mellan region Halland och Västra Götalandsregionen 2023
2023-01-10 -
Paula vom Hofe