Diarium Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (11 stycken)
OSN 2023-00059
2023-01-03
Vårdöverenskommelse 2022-2023 mellan operativ hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Regionhälsan
-
Pia Berggren

Händelser

Senaste händelse står överst
14
Dok 1 Dok 2
2023-01-26 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från operativa hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 17 januari 2023 - Samråd mellan operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Regionhälsan om förändring av utbudspunkt barnmorskemottagning Frölund
UT2023-01-26 Regionhälsan, RS - Koncernstab Beställning och produktionsstyrning, RHS - Administration
Anna Schürer von Waldheim
13
Dok 1
2023-01-25 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från operativa hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 17 januari 2023 - Samråd mellan operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Regionhälsan om förändring av utbudspunkt barnmorskemottagning Frölunda, familjecentr
2023-01-25 -
Pia Berggren
10
Dok 1 Dok 2
2023-02-01 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Svar på skrivelse från styrelsen för Regionhälsan om behov av mer barnläkartid till Barnahus Göteborg
2023-02-01 -
Pia Berggren
9
Dok 1 Dok 2
2023-02-01 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Svar på skrivelse från styrelsen för Regionhälsan om ersättning för faktisk kostnad för preventivmedel
2023-02-01 -
Pia Berggren
8
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2023-01-09 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från regionstyrelsen 2022-12-13 § 355 - Svar till styrelsen för Regionhälsan om behov av regiongemensam riktlinje för hantering av externa hyreskostnader
IN2023-01-06 Regionstyrelsen (motpart)
Pia Berggren
7
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2023-01-05 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från västra hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-12-13 § 265 - Åtgärdsplan avseende bristande tillgänglighet inom barn- och ungdomsmedicin för Regionhälsan
IN2022-12-22 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Pia Berggren
5
Dok 1 Dok 2
2023-02-01 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Begäran om samråd från styrelsen för Regionhälsan om förändring av utbudspunkt psykologmottagning föräldraskap och små barn i Lysekil
2023-02-01 -
Pia Berggren
4
Dok 1
2023-01-04 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 2022-12-12 § 377 - Samråd förändring av utbudspunkt barnmorskemottagning Frölunda, familjecentral Trädet
IN2022-12-21 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Pia Berggren
3
Dok 1
2023-01-04 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 2022-12-12 § 378 - Åtgärdsplan avseende bristande tillgänglighet inom barn- och ungdomsmedicin
IN2022-12-21 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Pia Berggren
2
Dok 1
2023-01-10 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Underlag för samråd förändrad utbudspunkt Regionhälsan barnmorskemottagningen Frölunda, Familjecentralen Trädet
2022-11-25 -
Pia Berggren
1
2023-01-10 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Samråd mellan operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Regionhälsan om förändring av utbudspunkt barnmorskemottagning Frölunda, familjecentral Trädet
2023-01-10 -
Pia Berggren