Diarium Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (6 stycken)
OSN 2023-00045
2023-01-03
Vårdöverenskommelse 2022–2023 med Styrelsen för tandvård
-
Joakim Wassén

Händelser

Senaste händelse står överst
6
Dok 1 Dok 2
2023-01-26 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från operativa hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 17 januari 2023 - Tillägg till vårdöverenskommelse, 2023:2, mellan den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för tandvård om finansiering av nati
UT2023-01-26 Tandvårdsstyrelsen, FTV - Förvaltningsgemensamt, RS - Koncernstab uppdrag och produktion av hälso- och sjukvård
Anna Schürer von Waldheim
5
Dok 1
2023-01-25 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från operativa hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 17 januari 2023 - Tillägg till vårdöverenskommelse, 2023:2, mellan den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för tandvård om finansiering av nationella ST-tjän
2023-01-25 -
Joakim Wassén
4
Dok 1
2023-01-09 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Åtgärdsplan - Folktandvården Nedsatt produktion inom tandreglering i delregional nämnd västers område
IN2023-01-09 Tandvårdsstyrelsen
Joakim Wassén
3
Dok 1 Dok 2
2023-01-05 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från västra hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-12-13 § 266 - Åtgärdsplan avseende nedsatt produktion inom tandreglering för Folktandvården
IN2022-12-22 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Joakim Wassén
2
Dok 1
2023-01-04 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från norra hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-12-14 § 249 - Uppföljning av vårdöverenskommelsen mellan norra hälso- och sjukvårdsnämnden och tandvårdsstyrelsen, oktober 2022
IN2022-12-21 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Joakim Wassén
1
Dok 1 Dok 2
2023-01-10 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Tillägg till vårdöverenskommelse, 2023:2, mellan den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för tandvård om finansiering av nationella ST-tjänster inom specialisttandvård
2023-01-10 -
Joakim Wassén