Diarium Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (5 stycken)
OSN 2023-00029
2023-01-03
Delegeringsordning 2023 för operativa nämnden
-
Anna Schürer von Waldheim

Händelser

Senaste händelse står överst
5
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2023-01-26 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från operativa hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 17 januari 2023 - Delegeringsordning för operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
UT2023-01-26 RS - Koncernstab hälso- och sjukvård, RS - Ärendesamordning och kansli, RS - Juridik, RS - Koncernekonomi, RS - Diarium och dokumenthantering, RS - Koncernstab Beställning och produktionsstyrning, RS
Anna Schürer von Waldheim
4
Dok 1
2023-01-26 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Delegeringsordning operativa hälso- och sjukvårdsnämnden - beslutad version
2023-01-26 -
Anna Schürer von Waldheim
3
Dok 1
2023-01-25 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från operativa hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 17 januari 2023 - Delegeringsordning för operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
2023-01-25 -
Frida Bjurström
2
Dok 1 Dok 2
2023-01-10 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Delegeringsordning operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
2023-01-10 -
Frida Bjurström
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2023-01-10 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Delegeringsordning för operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
2023-01-10 -
Frida Bjurström