Diarium Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
OSN 2023-00012
2023-01-02
Sammanträdestider 2023 för operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
-
Anna Schürer von Waldheim

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1 Dok 2
2023-01-30 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från operativa hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 17 januari 2023 - Sammanträdestider 2023 för operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
UT2023-01-30 RS - Koncernstab hälso- och sjukvård, RS - Koncernstab hälso- och sjukvård, RS - Koncernstab kommunikation och externa relationer, RS - Koncernstab kommunikation och externa relationer, RS - Koncernst
Anna Schürer von Waldheim
2
Dok 1
2023-01-25 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från operativa hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 17 januari 2023 - Sammanträdestider 2023 för operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
2023-01-25 -
Anna Schürer von Waldheim
1
Dok 1 Dok 2
2023-01-10 Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
Sammanträdestider 2023 för operativ hälso- och sjukvårdsnämnd
2023-01-10 -
Anna Schürer von Waldheim