Diarium Naturbruksstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
NS 2022-00261
2022-10-20
Digitaliseringsöverenskommelse (DÖK) 2023 mellan Naturbruksförvaltningen och Koncernstab Digitalisering
-
Yvonne Kjell

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1
2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 23 november 2022 - Digitaliseringsöverenskommelse(DÖK) 2023 mellan Naturbruksförvaltningen och Koncernstab Digitalisering
2022-11-29 -
Yvonne Kjell
2
Dok 1
2022-11-22 Naturbruksstyrelsen
RS 2022-03488_DÖK 2023_Naturbruksförvaltningen signed.pdf
2022-11-22 Naturbruksförvaltningen
Yvonne Kjell
1
Dok 1
2022-11-15 Naturbruksstyrelsen
Digitaliseringsöverenskommelse(DÖK) 2023 mellan Naturbruksförvaltningen och Koncernstab Digitalisering
2022-11-15 -
Yvonne Kjell