Diarium Naturbruksstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
NS 2022-00258
2022-10-14
Avstängning av elev på Uddetorp oktober 2022
-
Bengt Stenhammar

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 23 november 2022 - Avstängning av elev på Uddetorp oktober 2022
2022-11-29 -
Bengt Stenhammar
1
Dok 1
2022-11-15 Naturbruksstyrelsen
Avstängning av elev på Uddetorp oktober 2022
2022-11-15 -
Bengt Stenhammar