Diarium Naturbruksstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
NS 2022-00243
2022-09-29
Beslut om att bedriva fjärrundervisning
-
Bengt Stenhammar

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 23 november 2022 - Beslut om att bedriva fjärrundervisning
2022-11-29 -
Bengt Stenhammar
1
Dok 1
2022-11-15 Naturbruksstyrelsen
Beslut om att bedriva fjärrundervisning
2022-11-15 -
Bengt Stenhammar