Diarium Naturbruksstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (6 stycken)
NS 2022-00230
2022-09-22
Intern kontrollplan för naturbruksstyrelsen år 2023
-
Yvonne Kjell

Händelser

Senaste händelse står överst
6
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Utskick av beslut från naturbruksstyrelsen 2022-11-23 Beslut om plan för intern kontroll naturbruksstyrelsen 2023
UT2022-11-29 Regionstyrelsen, RS - Ledningsstöd RD (Koncernkontoret)
Anneli Ekh
5
Dok 1
2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 23 november 2022 - Beslut om plan för intern kontroll, naturbruksstyrelsen 2023
2022-11-29 -
Yvonne Kjell
4
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2022-10-25 Naturbruksstyrelsen
Utskick av beslut från naturbruksstyrelsen 2022-10-20 Intern kontrollplan för naturbruksstyrelsen 2023
UT2022-10-25 RS - Ledningsstöd RD (Koncernkontoret)
Anneli Ekh
3
Dok 1
2022-10-25 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2022 - Intern kontrollplan för naturbruksstyrelsen 2023
2022-10-25 -
Yvonne Kjell
2
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2022-11-15 Naturbruksstyrelsen
Beslut om plan för intern kontroll, naturbruksstyrelsen 2023
2022-11-15 -
Yvonne Kjell
1
Dok 1 Dok 2
2022-10-14 Naturbruksstyrelsen
Intern kontrollplan för naturbruksstyrelsen 2023
2022-10-14 -
Yvonne Kjell