Diarium Naturbruksstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
NS 2022-00102
2022-04-13
BREC- Bridging the gap between research and education for the circular bioeconomy Interreg Baltic
-
Marina-Adelina Stuparu

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2022-06-23 Naturbruksstyrelsen
Signerad partner declaration för Interreg ansökan
UT2022-06-23 Viken Fylkeskommune
Jenny Lundskog
1
Dok 1
2022-05-16 Naturbruksstyrelsen
Ansökningshandlingar för projekt BREC
IN2022-03-30 Viken Fylkeskommune
Jenny Lundskog