Diarium Naturbruksstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (9 stycken)
NS 2021-00235
2021-10-29
Uppdrag till naturbruksstyrelsen 2022-2023
-
Yvonne Kjell

Händelser

Senaste händelse står överst
9
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Utskick av beslut från naturbruksstyrelsen 2022-11-23 Regionutvecklingsnämndens uppdrag till naturbruksstyrelsen 2023
UT2022-11-29 Regionutveckling
Anneli Ekh
8
Dok 1
2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 23 november 2022 - Regionutvecklingsnämndens uppdrag till naturbruksstyrelsen 2023
2022-11-29 -
Yvonne Kjell
7
Dok 1
2022-10-13 Naturbruksstyrelsen
_ NS 2021-00235-5 Uppdrag till naturbruksstyrelsen 2023 3168370_1_1.PDF
IN2022-10-13 Regionutvecklingsnämnden
Yvonne Kjell
6
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2022-11-15 Naturbruksstyrelsen
Regionutvecklingsnämndens uppdrag till naturbruksstyrelsen 2023
2022-11-15 -
Yvonne Kjell
5
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2022-10-11 Naturbruksstyrelsen
Utskick av RUN 2021-00283-8 Protokollsutdrag från regionutvecklingsnämndens sammanträde den 29 september 2022 - Uppdrag till naturbruksstyrelsen 2023
IN2022-10-11 RS - Styrelse och nämndsekretariat
Yvonne Kjell
4
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2021-11-30 Naturbruksstyrelsen
Utskick av beslut från naturbruksstyrelsen 2021-11-24 Uppdrag till naturbruksstyrelsen 2022-2023
UT2021-11-30 Regionutveckling
Anneli Ekh
3
Dok 1
2021-11-30 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 24 november 2021 - Uppdrag från regionutvecklingsnämnden till naturbruksstyrelsen 2022-2023
2021-11-30 -
Yvonne Kjell
2
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2021-11-18 Naturbruksstyrelsen
Uppdrag från regionutvecklingsnämnden till naturbruksstyrelsen 2022-2023
2021-11-18 -
Yvonne Kjell
1
Dok 1 Dok 2
2021-10-29 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från regionutvecklingsnämndens sammanträde den 22 oktober 2021 - Uppdrag till naturbruksstyrelsen 2022-2023
UT2021-10-29 Naturbrukskansliet
Yvonne Kjell