Diarium Miljö- och regionutvecklingsnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (7 stycken)
MRU 2023-00231
2023-01-03
Projektstöd om tillväxt och utveckling 2022-02-01--2023-03-31 till Science Park Skövde för projekt Spel som problem eller möjlighet?
Science Park Skövde AB
Andrea Kostadinovic

Händelser

Senaste händelse står överst
7
Dok 1
2023-08-17 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Återrapportering av projekt Spel som problem eller möjlighet?
2023-08-17 RS - Samhällsanalys, RS - Regional samhällsplanering, RS - Forskning, omställning och kompetens
Andrea Kostadinovic
6
Dok 1 Dok 2
2023-06-02 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Slutrekvisition och slutrapport för projekt Spel som problem eller möjlighet?
IN2023-06-02 Science Park Skövde AB
Andrea Kostadinovic
5
Dok 1
2023-04-04 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Godkännande av förlängning av projektperiod för projektet spel som problem eller möjlighet?
UT2023-04-04 Jenny Brusk, Science Park Skövde AB
Andrea Kostadinovic
4
Dok 1
2023-03-28 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Förtydliganden kring finansiering och programperiod för förfrågan om förlängd projekttid inom ramen för den beslutade budgeten för projektet Spel som problem eller möjlighet?
IN2023-03-28 Jenny Brusk
Andrea Kostadinovic
3
Dok 1
2023-03-28 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Svar på förfrågan om förlängd projekttid inom ramen för den beslutade budgeten för projektet Spel som problem eller möjlighet?
UT2023-03-28 Jenny Brusk
Andrea Kostadinovic
2
Dok 1
2023-03-28 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Förfrågan om förlängd projekttid inom ramen för den beslutade budgeten för projektet Spel som problem eller möjlighet?
IN2023-03-27 Jenny Brusk
Andrea Kostadinovic
1
Dok 1 Dok 2
2023-01-30 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Lägesrapport och delrekvisition 2022-08-01--2022-12-31 för projekt Spel som problem eller möjlighet?
IN2023-01-30 Science Park Skövde AB
Andrea Kostadinovic