Diarium Miljö- och regionutvecklingsnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
MRU 2023-00107
2023-01-03
Stöd till Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad för miljöprojekt 2022-2023 Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland
Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad
Amanda Martling

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1
2023-05-29 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
MRU 2023-00107-2 - Ansökan om reviderad budget för miljöprojekt 2022-2023 Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland
UT2023-05-29 Lilian Paunovic Olsson
Amanda Martling
2
Dok 1
2023-05-26 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Ansökan om reviderad budget för miljöprojekt 2022-2023 Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland
IN2023-05-26 Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad
Amanda Martling
1
2023-01-03 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Delrekvisition och lägesrapport 2022-06-01--2022-12-31 för miljöprojekt Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland
IN2023-01-03 Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad
Amanda Martling