Diarium Miljö- och regionutvecklingsnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (9 stycken)
MRU 2023-00107
2023-01-03
Stöd till Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad för miljöprojekt 2022-2023 Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland
Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad
Amanda Martling

Händelser

Senaste händelse står överst
10
Dok 1 Dok 2
2024-01-30 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Reviderad slutrekvisition för miljöprojekt 2022-2023 Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland
IN2024-01-29 Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad
Amanda Martling
8
Dok 1
2024-03-20 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Återrapportering av miljöprojekt 2022-2023 Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland
2024-03-20 -
Amanda Martling
7
2023-12-28 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Slutrekvisition och slutrapport för miljöprojekt 2022-2023 Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland
IN2023-12-28 Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad
Amanda Martling
6
2023-07-07 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Komplettering till delrekvisition och lägesrapport 2023-01-01--2023-05-31 för miljöprojekt 2022-2023 Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland
IN2023-07-07 Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad
Amanda Martling
5
Dok 1
2023-07-06 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Komplettering för miljöprojekt 2022-2023 Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland
UT2023-07-06 Lilian Paunovic Olsson
Amanda Martling
4
2023-07-06 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Delrekvisition och lägesrapport 2023-01-01--2023-05-31 för miljöprojekt 2022-2023 Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland
IN2023-07-06 Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad
Amanda Martling
3
Dok 1
2023-05-29 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
MRU 2023-00107-2 - Ansökan om reviderad budget för miljöprojekt 2022-2023 Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland
UT2023-05-29 Lilian Paunovic Olsson
Amanda Martling
2
Dok 1
2023-05-26 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Ansökan om reviderad budget för miljöprojekt 2022-2023 Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland
IN2023-05-26 Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad
Amanda Martling
1
2023-01-03 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Delrekvisition och lägesrapport 2022-06-01--2022-12-31 för miljöprojekt Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland
IN2023-01-03 Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad
Amanda Martling