Diarium Miljönämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (5 stycken)
MN 2019-00060
2019-03-22
Stöd till Föreningen Kusttraditioner, Fiskemuseet Hönö för projekt inom Västerhavsveckan år 2019 projekt th
Föreningen Kusttraditioner Fiskemuseet Hönö
Tomas Österlund

Händelser

Senaste händelse står överst
5
Dok 1
2019-10-09 Miljönämnden
Godkännande av rekvisition Västerhavsveckan 2019
UT2019-10-09 RS - Ekonomi RU
Tomas Österlund
4
Dok 1
2019-08-19 Miljönämnden
Slutrekvisition 2018-08-05--2018-08-07 inom Västerhavsveckan för projekt Historiskt guidad tur med sälsafari till Vinga
IN2019-08-19 Föreningen Kusttraditioner Fiskemuseet Hönö
Tomas Österlund
3
Dok 1
2019-08-19 Miljönämnden
Slutrapport 2019-08-04--2019-08-06 inom Västerhavsveckan för projekt Historisk guidad tur med sälsafari till Vinga
IN2019-08-19 Föreningen Kusttraditioner Fiskemuseet Hönö
Tomas Österlund
2
Dok 1
2019-06-24 Miljönämnden
Västerhavsveckan 2019 - Fiskemuséet Hönö
UT2019-06-24 RS - Miljö
Tomas Österlund
1
Dok 1
2019-03-22 Miljönämnden
Ansökan om stöd för projekt inom Västerhavsveckan 2019 th
IN2019-03-22 Föreningen Kusttraditioner Fiskemuseet Hönö
Tomas Österlund