Diarium Kulturnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken)
KUN 2022-00439
2022-09-23
Stöd till Åttersruds bygdegårdsförening för digitalisering av samlingslokaler 2022
Åttersruds bygdegårdsförening
Terese Anthin

Händelser

Senaste händelse står överst
1
Dok 1
2022-09-23 Kulturnämnden
Ansökan om stöd till Åttersruds bygdegårdsförening för digitalisering av samlingslokaler 2022
IN2022-09-23 Sekretess
Terese Anthin