Diarium Kulturnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
KUN 2020-00415
2020-09-16
Kulturnämndens internationella resestipendium hösten 2020 för Videoiid
Videoiid
Dan Fröberg

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2020-09-28 Kulturnämnden
Kompletterande information angående covid 19 för ansökan kulturnämndens internationella resestipendium hösten 2020 Videoiids turné
IN2020-09-28 Videoiid
Dan Fröberg
1
Dok 1
2020-09-16 Kulturnämnden
Ansökan om kulturnämndens internationella resestipendium hösten 2020 för Videoiid
IN2020-09-15 Videoiid
Dan Fröberg