Diarium Kulturnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken)
KUN 2020-00166
2020-04-09
Bidrag till pensionärsorganisationer 2020 för Svenska kommunalpensionärernas distrikt Göteborg SKPF
Svenska kommunalpensionärernas distrikt Göteborg
Jens Lejhall

Händelser

Senaste händelse står överst
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2021-04-08 Kulturnämnden
Redovisning av bidrag till pensionärsorganisationer 2020 för Svenska kommunalpensionärernas distrikt Göteborg SKPF
IN2021-04-08 Svenska kommunalpensionärernas distrikt Göteborg
Jens Lejhall