Diarium Kulturnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
KUN 2019-00598
2019-12-03
Stöd till Rot Produktion för Volvo-Skövde manskörs busshyra för medverkan i vernissage
Rot Produktion
Nina Vilnegård

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2019-12-03 Kulturnämnden
Svar på fråga om stöd till Rot Produktion för Volvo-Skövde manskörs busshyra för medverkan i vernissage
UT2019-12-03 Rot Produktion
Nina Vilnegård
1
Dok 1
2019-12-03 Kulturnämnden
Fråga om stöd till Rot Produktion för Volvo-Skövde manskörs busshyra för medverkan i vernissage
IN2019-11-29 Rot Produktion
Nina Vilnegård