Diarium Kulturnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
KUN 2019-00438
2019-08-19
Stöd till kultursystem 2019-2020 för Föreningen Ålgård
Föreningen Ålgård
Ylva Gustafsson

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2019-08-19 Kulturnämnden
Kompletterande bilaga till ansökan om stöd till kultursystem 2019-2020 för Föreningen Ålgård
IN2019-08-16 Föreningen Ålgård
Ylva Gustafsson
1
Dok 1
2019-08-19 Kulturnämnden
Ansökan om stöd till kultursystem 2019-2020 för Föreningen Ålgård
IN2019-08-16 -
Ylva Gustafsson