Diarium Kulturnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (241 stycken)
KUN 2018-00620
2018-11-21
Arbetsstipendium 2019
-
Dan Fröberg

Händelser

Senaste händelse står överst
243
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-18 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-14 Sekretess
Dan Fröberg
242
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-18 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-14 Sekretess
Dan Fröberg
241
Dok 1 Dok 2
2018-12-18 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-14 Sekretess
Dan Fröberg
240
Dok 1
2018-12-18 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-14 Sekretess
Dan Fröberg
239
Dok 1 Dok 2
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
238
Dok 1 Dok 2
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
237
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
236
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
235
Dok 1 Dok 2
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
234
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
233
Dok 1
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
232
Dok 1 Dok 2
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
231
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
230
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
229
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
228
Dok 1 Dok 2
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
227
Dok 1
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
226
Dok 1 Dok 2
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
225
Dok 1
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
224
Dok 1 Dok 2
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
223
Dok 1 Dok 2
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
222
Dok 1 Dok 2
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
221
Dok 1 Dok 2
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
220
Dok 1 Dok 2
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
219
Dok 1 Dok 2
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
218
Dok 1
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
217
Dok 1 Dok 2
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
216
Dok 1 Dok 2
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-17 Sekretess
Dan Fröberg
215
Dok 1 Dok 2
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
214
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
213
Dok 1 Dok 2
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
212
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
211
Dok 1 Dok 2
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
210
Dok 1 Dok 2
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
209
Dok 1 Dok 2
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
208
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-17 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
207
Dok 1
2018-12-14 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-12 Sekretess
Dan Fröberg
206
Dok 1
2018-12-14 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-12 Sekretess
Dan Fröberg
205
Dok 1 Dok 2
2018-12-14 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-12 Sekretess
Dan Fröberg
204
Dok 1 Dok 2
2018-12-14 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-12 Sekretess
Dan Fröberg
203
Dok 1 Dok 2
2018-12-14 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-12 Sekretess
Dan Fröberg
202
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-14 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-12 Sekretess
Dan Fröberg
201
2018-12-14 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-13 Sekretess
Dan Fröberg
200
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-12 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-12 Sekretess
Dan Fröberg
199
Dok 1
2018-12-12 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-12 Sekretess
Dan Fröberg
198
Dok 1
2018-12-12 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-12 Sekretess
Dan Fröberg
197
Dok 1 Dok 2
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-11 Sekretess
Dan Fröberg
196
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-11 Sekretess
Dan Fröberg
195
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-11 Sekretess
Dan Fröberg
194
Dok 1
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-11 Sekretess
Dan Fröberg
193
Dok 1
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-11 Sekretess
Dan Fröberg
192
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-11 Sekretess
Dan Fröberg
191
Dok 1 Dok 2
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-11 Sekretess
Dan Fröberg
190
Dok 1
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-11 Sekretess
Dan Fröberg
189
Dok 1
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-11 Sekretess
Dan Fröberg
188
Dok 1
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-11 Sekretess
Dan Fröberg
187
Dok 1 Dok 2
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-11 Sekretess
Dan Fröberg
186
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-11 Sekretess
Dan Fröberg
185
Dok 1
2018-12-11 Kulturnämnden
Nominering till arbetsstipendium 2019
IN2018-12-11 Jonna Hynynen
Dan Fröberg
184
Dok 1
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-11 Sekretess
Dan Fröberg
183
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-11 Sekretess
Dan Fröberg
182
Dok 1 Dok 2
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-11 Sekretess
Dan Fröberg
181
Dok 1
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-11 Sekretess
Dan Fröberg
180
Dok 1 Dok 2
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-11 Sekretess
Dan Fröberg
179
Dok 1
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-11 Sekretess
Dan Fröberg
178
Dok 1 Dok 2
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
177
Dok 1 Dok 2
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
176
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
175
Dok 1
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
174
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
173
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
172
Dok 1
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
171
Dok 1 Dok 2
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
170
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
169
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
168
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
167
Dok 1 Dok 2
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
166
Dok 1 Dok 2
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
165
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
164
Dok 1 Dok 2
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
163
Dok 1
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
162
Dok 1 Dok 2
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
161
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
160
Dok 1 Dok 2
2018-12-11 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
159
Dok 1
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
158
Dok 1
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
157
Dok 1 Dok 2
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
156
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
155
Dok 1 Dok 2
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
154
Dok 1 Dok 2
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
153
Dok 1 Dok 2
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-08 Sekretess
Dan Fröberg
152
Dok 1 Dok 2
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
151
Dok 1 Dok 2
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
150
Dok 1
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
149
Dok 1 Dok 2
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-09 Sekretess
Dan Fröberg
148
Dok 1 Dok 2
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-09 Sekretess
Dan Fröberg
147
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-09 Sekretess
Dan Fröberg
146
Dok 1
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-09 Sekretess
Dan Fröberg
145
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-09 Sekretess
Dan Fröberg
144
Dok 1
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-09 Sekretess
Dan Fröberg
143
Dok 1
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-09 Sekretess
Dan Fröberg
142
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-09 Sekretess
Dan Fröberg
141
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-09 Sekretess
Dan Fröberg
140
Dok 1 Dok 2
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-09 Sekretess
Dan Fröberg
139
Dok 1 Dok 2
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-09 Sekretess
Dan Fröberg
138
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-08 Sekretess
Dan Fröberg
137
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-08 Sekretess
Dan Fröberg
136
Dok 1 Dok 2
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-08 Sekretess
Dan Fröberg
135
Dok 1
2018-12-10 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-07 Sekretess
Dan Fröberg
134
Dok 1
2018-12-07 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-07 Sekretess
Dan Fröberg
133
Dok 1
2018-12-07 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-07 Sekretess
Dan Fröberg
132
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-07 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-07 Sekretess
Dan Fröberg
131
Dok 1 Dok 2
2018-12-07 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-07 Sekretess
Dan Fröberg
130
Dok 1 Dok 2
2018-12-07 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-07 Sekretess
Dan Fröberg
129
Dok 1 Dok 2
2018-12-07 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-07 Sekretess
Dan Fröberg
128
Dok 1 Dok 2
2018-12-07 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-07 Sekretess
Dan Fröberg
127
Dok 1 Dok 2
2018-12-07 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-07 Sekretess
Dan Fröberg
126
Dok 1
2018-12-07 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-06 Sekretess
Dan Fröberg
125
Dok 1 Dok 2
2018-12-07 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-06 Sekretess
Dan Fröberg
124
Dok 1 Dok 2
2018-12-07 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-06 Sekretess
Dan Fröberg
123
Dok 1 Dok 2
2018-12-07 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-06 Sekretess
Dan Fröberg
122
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-07 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-06 Sekretess
Dan Fröberg
121
Dok 1 Dok 2
2018-12-07 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-06 Sekretess
Dan Fröberg
120
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-07 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-06 Sekretess
Dan Fröberg
119
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-06 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-06 Sekretess
Dan Fröberg
118
Dok 1
2018-12-06 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-06 Sekretess
Dan Fröberg
117
Dok 1
2018-12-06 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-06 Sekretess
Dan Fröberg
116
Dok 1
2018-12-06 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-06 Sekretess
Dan Fröberg
115
Dok 1
2018-12-06 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-05 Sekretess
Dan Fröberg
114
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-05 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-05 Sekretess
Dan Fröberg
113
Dok 1
2018-12-05 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-05 Sekretess
Dan Fröberg
112
Dok 1 Dok 2
2018-12-05 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-05 Sekretess
Dan Fröberg
111
Dok 1 Dok 2
2018-12-05 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-05 Sekretess
Dan Fröberg
110
Dok 1 Dok 2
2018-12-05 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-05 Sekretess
Dan Fröberg
109
Dok 1 Dok 2
2018-12-05 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-05 Sekretess
Dan Fröberg
108
Dok 1 Dok 2
2018-12-05 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-05 Sekretess
Dan Fröberg
107
Dok 1 Dok 2
2018-12-05 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-05 Sekretess
Dan Fröberg
106
Dok 1
2018-12-05 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-05 Sekretess
Dan Fröberg
105
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-05 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-05 Sekretess
Dan Fröberg
104
Dok 1 Dok 2
2018-12-05 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-04 Sekretess
Dan Fröberg
103
Dok 1
2018-12-04 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-04 Sekretess
Dan Fröberg
102
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-04 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-04 Sekretess
Dan Fröberg
101
Dok 1
2018-12-04 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-04 Sekretess
Dan Fröberg
100
Dok 1 Dok 2
2018-12-04 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-04 Sekretess
Dan Fröberg
99
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-04 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-04 Sekretess
Dan Fröberg
98
Dok 1
2018-12-04 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-04 Sekretess
Dan Fröberg
97
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-04 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-04 Sekretess
Dan Fröberg
96
Dok 1 Dok 2
2018-12-04 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-04 Sekretess
Dan Fröberg
95
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-04 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-03 Sekretess
Dan Fröberg
94
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-04 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-03 Sekretess
Dan Fröberg
93
Dok 1 Dok 2
2018-12-04 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-03 Sekretess
Dan Fröberg
92
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-04 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-03 Sekretess
Dan Fröberg
91
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-03 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-03 Sekretess
Dan Fröberg
90
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-03 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-03 Sekretess
Dan Fröberg
89
Dok 1 Dok 2
2018-12-03 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-03 Sekretess
Dan Fröberg
88
Dok 1
2018-12-03 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-03 Sekretess
Dan Fröberg
87
Dok 1 Dok 2
2018-12-03 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-03 Sekretess
Dan Fröberg
86
Dok 1 Dok 2
2018-12-03 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-03 Sekretess
Dan Fröberg
85
Dok 1 Dok 2
2018-12-03 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-03 Sekretess
Dan Fröberg
84
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-03 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-03 Sekretess
Dan Fröberg
83
Dok 1 Dok 2
2018-12-03 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-02 Sekretess
Dan Fröberg
82
Dok 1 Dok 2
2018-12-03 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-02 Sekretess
Dan Fröberg
81
Dok 1 Dok 2
2018-12-03 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-01 Sekretess
Dan Fröberg
80
Dok 1
2018-12-03 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-12-01 Sekretess
Dan Fröberg
79
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-03 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-30 Sekretess
Dan Fröberg
78
Dok 1 Dok 2
2018-11-30 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-30 Sekretess
Dan Fröberg
77
Dok 1 Dok 2
2018-11-30 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-30 Sekretess
Dan Fröberg
76
Dok 1
2018-11-30 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-29 Sekretess
Dan Fröberg
75
Dok 1
2018-11-30 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-29 Sekretess
Dan Fröberg
74
Dok 1
2018-11-29 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-29 Sekretess
Dan Fröberg
73
Dok 1 Dok 2
2018-11-29 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-29 Sekretess
Dan Fröberg
72
Dok 1
2018-11-29 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-29 Sekretess
Dan Fröberg
71
Dok 1
2018-11-29 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-29 Sekretess
Dan Fröberg
70
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-11-29 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-29 Sekretess
Dan Fröberg
69
Dok 1
2018-11-29 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-29 Sekretess
Dan Fröberg
68
Dok 1 Dok 2
2018-11-29 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-29 Sekretess
Dan Fröberg
67
Dok 1 Dok 2
2018-11-29 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-29 Sekretess
Dan Fröberg
66
Dok 1 Dok 2
2018-11-29 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-29 Sekretess
Dan Fröberg
64
Dok 1 Dok 2
2018-11-29 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-29 Sekretess
Dan Fröberg
63
Dok 1
2018-11-29 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-29 Sekretess
Dan Fröberg
62
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-11-29 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-29 Sekretess
Dan Fröberg
61
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-11-29 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-28 Sekretess
Dan Fröberg
60
Dok 1 Dok 2
2018-11-29 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-28 Sekretess
Dan Fröberg
59
Dok 1
2018-11-29 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-28 Sekretess
Dan Fröberg
58
Dok 1
2018-11-29 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-28 Sekretess
Dan Fröberg
57
Dok 1
2018-11-28 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-28 Sekretess
Dan Fröberg
56
Dok 1 Dok 2
2018-11-28 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-28 Sekretess
Dan Fröberg
55
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-11-28 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-28 Sekretess
Dan Fröberg
54
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-11-28 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-28 Sekretess
Dan Fröberg
53
Dok 1 Dok 2
2018-11-28 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-28 Sekretess
Dan Fröberg
52
Dok 1
2018-11-28 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-27 Sekretess
Dan Fröberg
50
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-11-27 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-27 Sekretess
Dan Fröberg
49
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-11-27 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-27 Sekretess
Dan Fröberg
48
Dok 1 Dok 2
2018-11-27 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-27 Sekretess
Dan Fröberg
47
Dok 1 Dok 2
2018-11-27 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-27 Sekretess
Dan Fröberg
46
Dok 1
2018-11-27 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-26 Sekretess
Dan Fröberg
45
2018-11-27 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-26 Sekretess
Dan Fröberg
44
2018-11-27 Kulturnämnden
Nominering kulturstipendium 2019
IN2018-11-26 Sekretess
Dan Fröberg
43
Dok 1
2018-11-26 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-26 Sekretess
Dan Fröberg
42
Dok 1 Dok 2
2018-11-26 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-26 Sekretess
Dan Fröberg
41
Dok 1 Dok 2
2018-11-26 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-26 Sekretess
Dan Fröberg
40
Dok 1 Dok 2
2018-11-26 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-26 Sekretess
Dan Fröberg
39
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-11-26 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-26 Sekretess
Dan Fröberg
38
Dok 1 Dok 2
2018-11-26 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-26 Sekretess
Dan Fröberg
37
Dok 1 Dok 2
2018-11-26 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-26 Sekretess
Dan Fröberg
36
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-11-26 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-26 Sekretess
Dan Fröberg
35
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-11-26 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-26 Sekretess
Dan Fröberg
34
Dok 1
2018-11-26 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-26 Sekretess
Dan Fröberg
33
Dok 1
2018-11-26 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-26 Sekretess
Dan Fröberg
32
Dok 1
2018-11-26 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-26 Sekretess
Dan Fröberg
31
Dok 1
2018-11-26 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-26 Sekretess
Dan Fröberg
30
Dok 1 Dok 2
2018-11-26 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-26 Sekretess
Dan Fröberg
29
Dok 1
2018-11-26 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-26 Sekretess
Dan Fröberg
28
Dok 1
2018-11-26 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-25 Sekretess
Dan Fröberg
27
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-11-26 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-25 Sekretess
Dan Fröberg
26
Dok 1 Dok 2
2018-11-26 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-25 Sekretess
Dan Fröberg
25
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-11-26 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-25 Sekretess
Dan Fröberg
24
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-11-26 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-25 Sekretess
Dan Fröberg
23
Dok 1 Dok 2
2018-11-26 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-24 Sekretess
Dan Fröberg
22
Dok 1 Dok 2
2018-11-26 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-23 Sekretess
Dan Fröberg
21
Dok 1 Dok 2
2018-11-26 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-23 Sekretess
Dan Fröberg
20
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-11-23 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-23 Sekretess
Dan Fröberg
19
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-11-23 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-23 Sekretess
Dan Fröberg
18
Dok 1 Dok 2
2018-11-23 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-23 Sekretess
Dan Fröberg
17
Dok 1 Dok 2
2018-11-23 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-23 Sekretess
Dan Fröberg
16
Dok 1 Dok 2
2018-11-23 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-23 Sekretess
Dan Fröberg
15
Dok 1
2018-11-23 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-23 Sekretess
Dan Fröberg
14
Dok 1
2018-11-23 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-23 Sekretess
Dan Fröberg
13
Dok 1 Dok 2
2018-11-23 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-23 Sekretess
Dan Fröberg
12
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-11-23 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-23 Sekretess
Dan Fröberg
11
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-11-23 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-23 Sekretess
Dan Fröberg
10
Dok 1 Dok 2
2018-11-23 Kulturnämnden
Ansökan kulturstipendium 2019
IN2018-11-22 Sekretess
Dan Fröberg
9
Dok 1 Dok 2
2018-11-23 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-22 Sekretess
Dan Fröberg
8
Dok 1
2018-11-22 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-22 Sekretess
Dan Fröberg
7
Dok 1 Dok 2
2018-11-22 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-22 Sekretess
Dan Fröberg
6
Dok 1
2018-11-22 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-22 Sekretess
Dan Fröberg
5
Dok 1
2018-11-22 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-21 Sekretess
Dan Fröberg
4
Dok 1 Dok 2
2018-11-22 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-21 Sekretess
Dan Fröberg
3
Dok 1 Dok 2
2018-11-21 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-21 Sekretess
Dan Fröberg
2
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-11-21 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-20 Sekretess
Dan Fröberg
1
Dok 1 Dok 2
2018-11-21 Kulturnämnden
Ansökan arbetsstipendium 2019
IN2018-11-20 Sekretess
Dan Fröberg