Diarium Styrelsen för kulturutveckling

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
KU 2023-00463
2023-05-10
Privat 1700-talskarta
Sekretess
Klara Magnusson

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2023-05-29 Styrelsen för kulturutveckling
Mottagningskvitto Inlämning Privat 1700-talskarta
2023-05-10 Sekretess
Klara Magnusson
1
Dok 1
2023-05-26 Styrelsen för kulturutveckling
Offert ut Privat 1700-talskarta
UT2023-05-26 Alice Melin
Klara Magnusson