Diarium Styrelsen för kulturutveckling

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
KU 2022-00704
2022-08-31
Extra sammanträde för styrelsen för kulturutveckling
-
Angelica Rothin Wennerberg

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2022-09-23 Styrelsen för kulturutveckling
Protokollsutdrag från styrelsen för kulturutvecklings sammanträde den 22 september 2022 - Extra sammanträde för styrelsen för kulturutveckling
2022-09-23 -
Angelica Rothin Wennerberg
1
Dok 1
2022-09-15 Styrelsen för kulturutveckling
Extra sammanträde för styrelsen för kulturutveckling
2022-09-15 -
Angelica Rothin Wennerberg