Diarium Styrelsen för kulturutveckling

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
KU 2022-00082
2022-01-25
Vingslag, brons - konservering
Konstenheten VGR
Carl Brädde

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1
2022-05-25 Styrelsen för kulturutveckling
Konserveringsrapport Vingslag, brons - konservering
UT2022-05-12 Konstenheten VGR
Carl Brädde
2
Dok 1
2022-05-25 Styrelsen för kulturutveckling
Åtgärdsprogram Vingslag brons - konservering
UT2020-12-10 Konstenheten VGR
Carl Brädde
1
Dok 1
2022-01-25 Styrelsen för kulturutveckling
Offert ut Vingslag, brons - konservering
UT2022-01-25 Konstenheten VGR
Carl Brädde