Diarium Styrelsen för kulturutveckling

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (10 stycken)
KU 2021-00764
2021-07-27
Intern kontroll 2022
-
Anders Hillberg

Händelser

Senaste händelse står överst
10
Dok 1
2022-09-23 Styrelsen för kulturutveckling
Protokollsutdrag från styrelsen för kulturutvecklings sammanträde den 22 september 2022 - Rapport av kontrollmoment enligt plan för intern kontroll per augusti 2022
2022-09-23 -
Angelica Rothin Wennerberg
9
Dok 1
2022-09-20 Styrelsen för kulturutveckling
Uppföljning plan för intern kontroll 2022
2022-09-20 -
Anders Hillberg
8
Dok 1
2022-09-15 Styrelsen för kulturutveckling
Rapport av kontrollmoment enligt plan för intern kontroll per augusti 2022
2022-09-15 -
Angelica Rothin Wennerberg
7
Dok 1
2022-05-20 Styrelsen för kulturutveckling
Protokollsutdrag från styrelsen för kulturutvecklings sammanträde den 19 maj 2022 - Rapport av kontrollmoment enligt plan för intern kontroll per april 2022
2022-05-20 -
Angelica Rothin Wennerberg
6
Dok 1 Dok 2
2022-05-12 Styrelsen för kulturutveckling
Rapport av kontrollmoment enligt plan för intern kontroll per april 2022
2022-05-12 -
Angelica Rothin Wennerberg
5
Dok 1
2021-10-29 Styrelsen för kulturutveckling
Beslutad plan för intern kontroll 2022
2021-10-29 -
Angelica Rothin Wennerberg
4
Dok 1
2021-10-29 Styrelsen för kulturutveckling
Protokollsutdrag från styrelsen för kulturutvecklings sammanträde den 28 oktober 2021 - Plan för intern kontroll 2022
2021-10-29 -
Gunilla Eliasson
3
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2021-10-21 Styrelsen för kulturutveckling
Plan för intern kontroll 2022
2021-10-21 -
Gunilla Eliasson
2
Dok 1
2021-09-17 Styrelsen för kulturutveckling
Protokollsutdrag från styrelsen för kulturutvecklings sammanträde den 17 september 2021 - Dialog kring plan för intern kontroll 2022
2021-09-17 -
Gunilla Eliasson
1
Dok 1
2021-09-09 Styrelsen för kulturutveckling
Dialog kring plan för intern kontroll 2022
2021-09-09 -
Gunilla Eliasson