Diarium Styrelsen för kulturutveckling

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
KU 2020-01608
2020-08-28
Arkeologisk förundersökning av fornlämning L2019:6146, L2019:6144, L2019:6141, L2019:6137, L2019:6145, L2019:6143, L2019:6039, L2019:6140, inom fastigheten Lindesbergshult 1:252, Sandhults socken, Borås kommun
Borås stad, Länsstyrelsen Västra Götalands län
Anton Lazarides

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1
2022-06-23 Styrelsen för kulturutveckling
Arkeologisk rapport 2022:11 Arkeologisk förundersökning av fornlämning L2019:6146, L2019:6144, L2019:6141, L2019:6137, L2019:6145, L2019:6143, L2019:6039, L2019:6140, inom fastigheten Lindesbergshult 1:252, Sandhults socken, Borås kommun
UT2022-06-23 Länstyrelsen i Västra Götaland
Anna Beckman
2
2020-09-10 Styrelsen för kulturutveckling
Beslut om Arkeologisk förundersökning inom fastigheten Lindesbergshult 1:252, Sandhults socken, Borås kommun (med Undersökningsplan)
IN2020-09-10 Länsstyrelsen Västra Götalands län
Elinor Malmberg
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2020-08-28 Styrelsen för kulturutveckling
Förfrågningsunderlag Arkeologisk förundersökning av fornlämning, L2019:6146, L2019:6144, L2019:6141, L2019:6137, L2019:6145, L2019:6143, L2019:6039, L2019:6140, inom fastigheten Lindesbergshult 1:252, Sandhults socken, Borås kommun
IN2020-08-28 Länsstyrelsen Västra Götalands län
Mats Hellgren