Diarium Styrelsen för kulturutveckling

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
KU 2020-01470
2020-06-22
Byte av taktäckning på fastighet Soldattorpet Laddatorpet i närheten av I 15, Borås stad, Borås kommun - antikvarisk medverkan
Kunglig Älvsborgs Regementes Kamratförening, Länsstyrelsen Västra Götalands län
Karin Lundberg

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2020-09-28 Styrelsen för kulturutveckling
Antikvarisk rapport och intyg Byte av taktäckning på fastighet Soldattorpet (Laddatorpet) i närheten av I 15, Borås stad, Borås kommun
UT2020-09-25 Länsstyrelsen Västra Götalands län
Karin Lundberg
1
Dok 1 Dok 2
2020-06-22 Styrelsen för kulturutveckling
Beslut om bidrag till byte av taktäckning på fastighet Soldattorpet i närheten av I 15, Borås kommun
IN2020-06-18 Länsstyrelsen Västra Götalands län
Karin Lundberg