Diarium Styrelsen för kulturutveckling

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (22 stycken)
KU 2020-00731
2020-01-09
Projekt LAB 190 - samverkansplattform för att skapa ett modellområde för hållbar utveckling
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Anders Nilsson

Händelser

Senaste händelse står överst
22
Dok 1 Dok 2
2022-09-23 Styrelsen för kulturutveckling
Expediering av beslut §53 från styrelsen för kulturutvecklings sammanträde den 22 september 2022 - Styrelsen och Förvaltningen för kulturutvecklings förändrade roller i samverkansplattform LAB190
UT2022-09-23 Moderaterna
Anders Nilsson
21
Dok 1
2022-09-23 Styrelsen för kulturutveckling
Protokollsutdrag från styrelsen för kulturutvecklings sammanträde den 22 september 2022 - Styrelsen och Förvaltningen för kulturutvecklings förändrade roller i samverkansplattform LAB190
2022-09-23 -
Anders Nilsson
20
Dok 1
2022-09-15 Styrelsen för kulturutveckling
Styrelsen och Förvaltningen för kulturutvecklings förändrade roller i samverkansplattform LAB190
2022-09-15 -
Anders Nilsson
19
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2022-03-21 Styrelsen för kulturutveckling
Beslut §31Kommunstyrelsen Essunga kommuns sammanträde den 9 mars 2022 - Uppsägning av samverkansavtalet LAB190, utträde inför 2023
IN2022-03-18 Essunga kommun
Anders Nilsson
18
Dok 1 Dok 2
2022-03-11 Styrelsen för kulturutveckling
Beslut § 31 Kommunstyrelsen 2022-03-09 Utredningsuppdrag för LAB 190 - uppsägning av samverkansavtal LAB190 för att träda ur samverkansplattformen inför år 2023
IN2022-03-11 Essunga kommun
Anders Nilsson
17
Dok 1
2022-03-10 Styrelsen för kulturutveckling
Avsiktsförklaring Mellankommunal cykelinfrastruktur inom projekt LAB 190
2022-03-07 Alingsås kommun, Essunga kommun, Göteborgs Stad, Lerums kommun
Anders Nilsson
16
Dok 1
2022-02-03 Styrelsen för kulturutveckling
Protokollsutdrag från styrelsen för kulturutvecklings sammanträde den 3 februari 2022 - Interkommunal utvecklingsplan 2022 för LAB 190
2022-02-03 -
Anders Nilsson
15
Dok 1 Dok 2
2022-01-27 Styrelsen för kulturutveckling
Interkommunal utvecklingsplan 2022 för LAB 190
2022-01-27 -
Anders Nilsson
14
Dok 1
2021-12-14 Styrelsen för kulturutveckling
Styrgruppsprotokoll Projekt LAB 190 2021-08-26
2021-12-09 -
Anders Nilsson
13
Dok 1 Dok 2
2021-02-09 Styrelsen för kulturutveckling
Beslut §17 från Göteborgs Stad Socialnämnd Nordost den 4 januari 2021 - Val av representant i politisk styrgrupp för LAB 190
IN2021-02-09 Göteborgs Stad Socialnämnd Nordost
Anders Nilsson
12
Dok 1
2021-01-29 Styrelsen för kulturutveckling
Protokollsutdrag från styrelsen för kulturutvecklings sammanträde den 29 januari 2021 - Interkommunal utvecklingsplan 2021 för LAB 190
2021-01-29 -
Anders Nilsson
11
Dok 1 Dok 2
2021-01-21 Styrelsen för kulturutveckling
Interkommunal utvecklingsplan 2021 för LAB 190
2021-01-21 -
Anders Nilsson
10
Dok 1
2020-12-02 Styrelsen för kulturutveckling
Styrgruppsprotokoll Projekt LAB 190 2020-04-07
2020-04-07 -
Anders Nilsson
9
Dok 1
2020-03-13 Styrelsen för kulturutveckling
Styrgruppsprotokoll Projekt LAB 190 2019-05-23
2019-05-23 -
Anders Nilsson
8
Dok 1
2020-03-13 Styrelsen för kulturutveckling
Samverkansavtal mellan LAB 190 och Lerums kommun Projekt LAB 190
2020-02-24 -
Anders Nilsson
7
Dok 1
2020-03-02 Styrelsen för kulturutveckling
Protokollsutdrag från styrelsen för kulturutvecklings sammanträde den 27 februari 2020 - Representant i styrgruppen och interkommunal utvecklingsplan 2020 för LAB 190
2020-03-02 -
Anders Nilsson
6
Dok 1
2020-02-14 Styrelsen för kulturutveckling
Beslut §19 från kommunstyrelsen i Alingsås sammanträde den 3 februari 2020 - Val av ny ersättare i LAB 190, 2019-2022
IN2020-02-11 Alingsås kommun
Anders Nilsson
5
Dok 1
2020-02-20 Styrelsen för kulturutveckling
Samverkansavtal mellan LAB 190 och representant för styrelsen för kulturutveckling
2020-02-20 -
Angelica Rothin Wennerberg
4
Dok 1
2020-03-13 Styrelsen för kulturutveckling
Interkommunal utvecklingsplan 2020 för LAB 190
2020-02-10 -
Anders Nilsson
3
Dok 1
2020-02-06 Styrelsen för kulturutveckling
Styrgruppsprotokoll Projekt LAB 190 2020-01-17
2020-01-17 -
Anders Nilsson
2
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2020-02-20 Styrelsen för kulturutveckling
Representant i styrgruppen och interkommunal utvecklingsplan 2020 för LAB 190
2020-02-20 -
Anders Nilsson
1
Dok 1
2020-01-28 Styrelsen för kulturutveckling
Projektrapport - Financial instruments for nature-based solutions to reduce risks of flooding and drought
2020-01-28 -
Anders Nilsson