Diarium Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
HSNV 2021-00108
2021-04-01
Dialogmöte med patient- och brukarföreningar och västra hälso- och sjukvårdsnämnden 2021
-
Emma Damne

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1
2021-04-08 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Svar på skrivelse om inspel kring behovsanalys
UT2021-04-08 Astma och Allergiföreningen i Västra Götaland
Evelina Halse
2
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2021-04-01 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Utskick av Mötesanteckningar dialogmöte patient- och brukarföreningar och västra hälso- och sjukvårdsnämnden 19 mars 2021
UT2021-04-01 Psoriasisförbundet Västra Götalands län
Emma Damne
1
Dok 1 Dok 2
2021-04-01 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Mötesanteckningar dialogmöte mellan patient- och brukarföreningar och västra hälso- och sjukvårdsnämnden
2021-04-01 -
Emma Damne