Diarium Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (10 stycken)
HSNV 2019-00279
2019-10-07
Vårdgivare på nationella taxan, Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi Anders Arvidsson Bergström, vårdgivarkod 2557
-
Anna Franklin

Händelser

Senaste händelse står överst
11
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-12-03 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Kvitto på överlåtelse
IN2019-11-21 Anders Arvidsson Bergström
Anna Franklin
10
Dok 1
2019-12-03 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Bankkontobevis för Bergström Fysiokonsult AB
IN2019-11-21 Anders Arvidsson Bergström
Anna Franklin
9
Dok 1
2019-12-03 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Aktiebok för Bergström Fysiokonsult AB
IN2019-11-21 Anders Arvidsson Bergström
Anna Franklin
8
Dok 1
2019-12-03 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Tjänstgöringsbevis för vårdgivarkod 2556
IN2019-11-21 Anders Arvidsson Bergström
Anna Franklin
7
Dok 1
2019-12-03 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Uppgifter till Katalog i Väst, KiV, för vårdverksamhet
IN2019-11-21 Anders Arvidsson Bergström
Anna Franklin
6
Dok 1
2019-12-03 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Kontakt- och utbetalningsuppgifter för Anders Arvidsson Bergström, vårdgivarkod 2556
IN2019-11-21 Anders Arvidsson Bergström
Anna Franklin
5
Dok 1
2019-12-03 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Registerutdrag från Skatteverket för Anders Arvidsson Bergström, vårdgivarkod 2556
IN2019-11-21 Anders Arvidsson Bergström
Anna Franklin
4
Dok 1
2019-12-03 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Registreringsbevis från Bolagsverket för Bergström Fysiokonsult AB (Anders Arvidsson Bergström, vårdgivarkod 2556
IN2019-11-21 Anders Arvidsson Bergström
Anna Franklin
3
Dok 1
2019-12-03 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Samverkansavtal fysioterapi för Anders Arvidsson Bergström. Från 2019-12-01
2019-12-03 -
Anna Franklin
2
Dok 1
2019-11-28 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Beslut om samverkansavtal enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Anders Arvidsson Bergström, vårdgivarkod 2556.
UT2019-11-28 västra hälso- och sjukvårdsnämnden, Privera, Anders Arvidsson Bergström
Anna Franklin