Diarium Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (33 stycken)
HSNV 2019-00279
2019-10-07
Vårdgivare på nationella taxan, Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi Anders Arvidsson Bergström, vårdgivarkod 2557
-
Caroline Jernevad

Händelser

Senaste händelse står överst
35
Dok 1
2020-11-20 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Anslutnings- och personuppgiftsbiträdesavtal för eFrikort mellan Västra Götalandsregionen och Anders Arvidsson Bergström, vårdgivarkod 2557
2020-11-20 -
Caroline Jernevad
34
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2020-08-24 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Mötesanteckningar löpande uppföljning Anders A Bergström
UT2020-08-24 -
Caroline Jernevad
33
Dok 1
2020-06-30 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Tredjepart - Samarbetsavtal HSA för Anders Arvidsson Bergström, vårdgivarkod 2557
2020-06-30 -
Caroline Jernevad
32
Dok 1
2020-06-23 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Bedömning av kursen: Teorifördjupning inom ett valfritt professionellt område (7,5 hp).
UT2020-06-23 -
Manuela Löfving
31
Dok 1
2020-06-15 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Sv: Obesvarande frågor Särskilt arvode
UT2020-06-15 Anders Bergström
Manuela Löfving
30
Dok 1
2020-06-15 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Mail angående bedömning av kurser
IN2020-06-09 Anders Bergström
Manuela Löfving
29
Dok 1
2020-06-09 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Svar angående frågor om särskilt arvode
UT2020-06-09 Anders Bergström
Manuela Löfving
28
Dok 1
2020-06-09 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Fråga och svar gällande kurser inför särskilt arvode
UT2020-06-09 'Anders Bergström'
Manuela Löfving
27
Dok 1 Dok 2
2020-06-05 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Kallelse till dialogmöte
UT2020-06-05 -
Caroline Jernevad
26
Dok 1
2020-05-07 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Svar på besked angående ansökan om särskilt arvode
IN2020-05-06 Anders Bergström
Manuela Löfving
25
Dok 1 Dok 2
2020-05-06 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Mail med besked angående ansökan om särskilt arvode med förklaring
UT2020-05-06 -
Manuela Löfving
24
Dok 1
2020-05-06 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Besked angående ansökan om särskilt arvode
2020-05-06 Anders Arvidsson Bergström
Manuela Löfving
23
2020-04-15 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Ansökan om särskilt arvode fysioterapi område 5 Skador eller sjukdomar i rörelsesystemet för Anders Arvidsson Bergström, vårdgivarkod 2557
IN2020-04-15 Anders Arvidsson Bergström
Caroline Jernevad
22
Dok 1
2020-02-20 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Svar på fråga angående besked gällande särskilt arvode
UT2020-02-20 Stationskliniken - Sjukgymnastik Stenungsund
Manuela Löfving
21
Dok 1
2020-02-19 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Mail angående överklagan
IN2020-02-19 Stationskliniken - Sjukgymnastik Stenungsund
Manuela Löfving
20
Dok 1
2020-02-19 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Mail angående besked gällande särskilt arvode
IN2020-02-18 Stationskliniken - Sjukgymnastik Stenungsund
Manuela Löfving
19
Dok 1 Dok 2
2020-02-19 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Utlämnande av begärda ansökningsdokument gällande ansökan om särskilt arvode
UT2020-02-19 Stationskliniken - Sjukgymnastik Stenungsund
Manuela Löfving
18
Dok 1 Dok 2
2020-02-18 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Besked angående ansökan om särskilt arvode
UT2020-02-18 Stationskliniken - Sjukgymnastik Stenungsund
Manuela Löfving
17
Dok 1
2020-02-18 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Besked angående ansökan om särskilt arvode
2020-02-18 Anders Arvidsson Bergström
Manuela Löfving
16
Dok 1
2020-02-17 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Svar på begäran om förtydligande gällande särskilt arvode
UT2020-02-17 Stationskliniken - Sjukgymnastik Stenungsund
Manuela Löfving
15
Dok 1
2020-02-17 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Begäran om förtydligande gällande särskilt arvode
UT2020-02-17 -
Manuela Löfving
14
Dok 1
2020-02-11 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Ansökan om särskilt arvode fysioterapi område 5, skador eller sjukdomar i rörelsesystemet för Anders Arvidsson Bergström, vårdgivarkod 2557
IN2020-02-11 Anders Arvidsson Bergström
Caroline Jernevad
13
Dok 1
2019-12-12 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Samverkansavtal fysioterapi för Anders Arvidsson Bergström. Från 2019-12-01
2019-12-12 -
Anna Franklin
11
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-12-03 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Kvitto på överlåtelse
IN2019-11-21 Anders Arvidsson Bergström
Anna Franklin
10
Dok 1
2019-12-03 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Bankkontobevis för Bergström Fysiokonsult AB
IN2019-11-21 Anders Arvidsson Bergström
Anna Franklin
9
Dok 1
2019-12-03 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Aktiebok för Bergström Fysiokonsult AB
IN2019-11-21 Anders Arvidsson Bergström
Anna Franklin
8
Dok 1
2019-12-03 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Tjänstgöringsbevis för vårdgivarkod 2556
IN2019-11-21 Anders Arvidsson Bergström
Anna Franklin
7
Dok 1
2019-12-03 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Uppgifter till Katalog i Väst, KiV, för vårdverksamhet
IN2019-11-21 Anders Arvidsson Bergström
Anna Franklin
6
Dok 1
2019-12-03 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Kontakt- och utbetalningsuppgifter för Anders Arvidsson Bergström, vårdgivarkod 2556
IN2019-11-21 Anders Arvidsson Bergström
Anna Franklin
5
Dok 1
2019-12-03 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Registerutdrag från Skatteverket för Anders Arvidsson Bergström, vårdgivarkod 2556
IN2019-11-21 Anders Arvidsson Bergström
Anna Franklin
4
Dok 1
2019-12-03 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Registreringsbevis från Bolagsverket för Bergström Fysiokonsult AB (Anders Arvidsson Bergström, vårdgivarkod 2556
IN2019-11-21 Anders Arvidsson Bergström
Anna Franklin
3
Dok 1
2019-12-03 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Samverkansavtal fysioterapi för Anders Arvidsson Bergström. Från 2019-12-01
2019-12-03 -
Anna Franklin
2
Dok 1
2019-11-28 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Beslut om samverkansavtal enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Anders Arvidsson Bergström, vårdgivarkod 2556.
UT2019-11-28 västra hälso- och sjukvårdsnämnden, Privera, Anders Arvidsson Bergström
Anna Franklin