Diarium Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (24 stycken)
HSNV 2017-00075
2017-03-27
Kontrakt för att bedriva verksamhet inom Vårdval Rehab mellan Capio Primärvård AB, Capio Rehab Mölndal och västra hälso- och sjukvårdsnämnden
-
Lena Zetterberg

Händelser

Senaste händelse står överst
24
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2022-05-26 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Uppföljningsrapport 2022 för Capio Rehab Mölndal
UT2022-05-17 CapioVårdcentralMölndal MaritaAvall
Lena Zetterberg
23
Dok 1
2021-09-16 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Uppföljningsrapport 2021 för Capio Rehab Mölndal
2021-09-16 -
Lena Zetterberg
22
Dok 1
2020-09-18 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Uppföljningsrapport 2020 för Capio Rehab Mölndal
UT2020-09-11 -
Lena Zetterberg
21
Dok 1
2019-12-03 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Accepterande av krav- och kvalitetsbok 2020, efter beslutssteg 2
IN2019-12-03 Åvall Marita
Anna Lundberg
20
Dok 1
2019-09-30 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Godkännande av handlingsplan för Capio rehab Mölndal
UT2019-09-30 Åvall Marita
Lena Zetterberg
19
Dok 1
2019-09-30 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Handlingsplan för Capio rehab Mölndal
IN2019-09-27 Åvall Marita
Lena Zetterberg
18
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2019-09-17 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Uppföljningsrapport 2019 för Capio Rehab Mölndal
UT2019-09-11 -
Lena Zetterberg
17
Dok 1 Dok 2
2019-02-21 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Expediering från västra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 februari 2019 - Ändrade ägarförhållanden Capio AB (publ) - Capio Rehab Mölndal
UT2019-02-21 Ekonomi Vårdval FB, 1177 etjanster, ISITtjänstPVG, PV Hjälpmedelsenhet FB
Ludwig Prytz
16
Dok 1
2019-02-21 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från västra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 februari 2019 - Ändrade ägarförhållanden Capio AB (publ) - Capio Rehab Mölndal
2019-02-21 -
Susanne Jensen
15
Dok 1
2019-01-25 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Ändrade ägarförhållanden Capio AB (publ) - Capio Rehab Mölndal
2019-01-25 -
Susanne Jensen
14
Dok 1
2018-12-11 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Uppfylld åtgärdsplan avseende tillgänglighet inm 7 dagar för Capio Rehab Mölndal.
UT2018-12-11 'Eliasson Thomas'
Lena Zetterberg
13
Dok 1
2018-08-08 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Svar på åtgärdsplan efter uppföljningsrapport 2018 för Capio Rehab Mölndal
UT2018-08-08 'Eliasson Thomas'
Lena Zetterberg
12
Dok 1 Dok 2
2018-08-08 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Åtgärdsplan efter uppföljningsrapport 2018 för Capio Rehab Mölndal
IN2018-08-08 Eliasson Thomas
Lena Zetterberg
11
Dok 1 Dok 2
2018-05-31 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Uppföljningsrapport 2018 för Capio Rehab Mölndal
UT2018-05-31 'Eliasson Thomas'
Lena Zetterberg
10
Dok 1
2017-11-17 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Svar på ansökan om samverkansmedel patientutbildning 2017
UT2017-11-17 Sandell Karolina
Lena Zetterberg
9
Dok 1
2017-11-09 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Kallelse till dialogbesök Vårdval Rehab för Capio Rehab Mölndal
UT2017-11-09 'Eliasson Thomas'
Lena Zetterberg
8
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2017-11-06 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Ansökan om samverkansmedel patientutbildning 2017
IN2017-10-25 Sandell Karolina
Anna-Pia Lindeberg
7
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2017-10-13 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Inspektionsrapporterför tillgänglighet i Capios planerad vårdcentral, rehab och barnavårdcentral Bergmansgatan 5 i Mölndal
IN2017-09-04 FAST - Kund och Fastighet Enhet Väst
Anna-Pia Lindeberg
6
Dok 1
2017-08-21 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Kontrakt för att bedriva verksamhet inom Vårdval Rehab mellan Capio Primärvård AB, Capio Rehab Mölndal och västra hälso- och sjukvårdsnämnden från 2017-09-01
2017-08-21 -
Lena Karlsson
5
Dok 1 Dok 2
2017-06-05 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Expediering från västra hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 maj 2017 - Kontrakt för att bedriva vårdverksamhet inom Vårdval Rehab mellan Capio Primärvård AB, Capio Rehab Mölndal och västra hälso- och sjukvårdsnämnden
UT2017-06-05 Ekonomi Vårdval FB, RS - Primärvård
Eric Styffe
4
Dok 1
2017-06-05 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från västra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Kontrakt för att bedriva vårdverksamhet inom Vårdval Rehab mellan Capio Primärvård AB, Capio Rehab Mölndal och västra hälso- och sjukvårdsnämnden
2017-06-05 -
Lena Zetterberg
3
Dok 1
2017-04-27 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Ändringsblankett inom Vårdval rehab
IN2017-04-27 Capio Primärvård AB
Lena Zetterberg
2
Dok 1 Dok 2
2017-05-16 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Kontrakt för att bedriva vårdverksamhet inom Vårdval Rehab mellan Capio Primärvård AB, Capio Rehab Mölndal och västra hälso- och sjukvårdsnämnden
2017-05-16 RS - Samverkan och medborgardialog
Lena Zetterberg
1
Dok 1
2017-03-27 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag - § 55 2017-03-16 hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Godkännande av ansökan till Vårdval Rehab i Mölndals kommun
IN2017-03-16 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Lena Zetterberg