Diarium

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
HSNN 2019-00045
2019-02-21
Förteckning över attestanter och utanordnare för norra hälso- och sjukvårdsnämnden 2019
-
Kristina Edström

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2019-03-19 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Attestantförteckning från 2019-03-01 ver 31.pdf
UT2019-03-19 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Annika Ek
1
Dok 1 Dok 2
2019-03-19 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Förändrad förteckning över behöriga attestanter från 2019-03-01
UT2019-03-19 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Annika Ek