Diarium Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (4 stycken)
HSNG 2020-00427
2020-12-03
Representanter till dialogmöten med nya politiska nämnder inom Göteborgs Stad
-
Magnus Kronvall

Händelser

Senaste händelse står överst
4
Dok 1 Dok 2
2021-04-08 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-03-24 Val av representanter till nya nämnder inom Göteborgs Stad
UT2021-04-08 -
Christina Klaar
3
Dok 1
2021-04-08 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-03-24 Val av representanter till nya nämnder inom Göteborgs Stad
2021-04-08 -
Christina Klaar
2
Dok 1 Dok 2
2021-02-17 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
UT2021-02-17 -
Anna Schürer von Waldheim
1
Dok 1
2021-03-25 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 2021-01-25 Val av representanter till dialog med nya nämnder
2021-03-25 -
Anna Schürer von Waldheim