Diarium Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (20 stycken)
HSNG 2020-00089
2020-03-16
Vårdgivare på nationella taxan, Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning Anja Beno, vårdgivarkod 0269
-
Mesud Avdagic

Händelser

Senaste händelse står överst
20
Dok 1
2020-06-01 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Begäran om komplettering avseende ändring av utbetalningsuppgifter
UT2020-06-01 -
Mesud Avdagic
19
Dok 1
2020-06-01 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Ändring av kontakt- och utbetalningsuppgifter för Anja Beno, vårdgivarkod 0269
IN2020-06-01 Anja Beno
Mesud Avdagic
18
Dok 1
2020-05-22 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Anslutnings- och personuppgiftsbiträdesavtal för eFrikort mellan Västra Götalandsregionen och Anja Beno, vårdgivarkod 0269
2020-05-22 -
Mesud Avdagic
17
Dok 1
2020-04-27 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Registerutdrag från Skatteverket .pdf
IN2020-04-24 Anja Beno
Claudia Placinta
16
Dok 1
2020-04-16 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Anslutnings- och personuppgiftsbiträdesavtal för eFrikort mellan Västra Götalandsregionen och Anja Beno, Allmänmedicinska Stressmottagningen
2020-04-16 -
Mesud Avdagic
15
Dok 1
2020-04-15 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Ansökan om arbetsplatskod läkare med avtal
IN2020-04-02 Anja Beno
Claudia Placinta
14
Dok 1
2020-04-08 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Bekräftelse på mottagen anmälan om vikarie
UT2020-04-08 -
Mesud Avdagic
13
Dok 1 Dok 2
2020-04-08 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Anmälan om vikarie vid tillfällig frånvaro för Anja Beno, vårdgivarkod 0269. Vikariattagare Karin Pokory (fr.o.m. 2020-05-01)
IN2020-04-08 Anja Beno
Mesud Avdagic
12
Dok 1
2020-04-01 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Fråga och svar gällande fakturaadress
UT2020-04-01 -
Mesud Avdagic
11
Dok 1
2020-03-30 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Uppgifter till Katalog i Väst, KiV, för vårdverksamhet
IN2020-03-30 Anja Beno
Mesud Avdagic
10
Dok 1
2020-03-30 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Kvitto på överlåtelse
IN2020-03-30 Anja Beno
Mesud Avdagic
9
Dok 1
2020-03-30 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Bankkontobevis för Allmänmedicinska Stressmottagningen Göteborg AB
IN2020-03-30 Anja Beno
Mesud Avdagic
8
Dok 1
2020-03-30 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Aktiebok för Allmänmedicinska Stressmottagningen Göteborg AB
IN2020-03-30 Anja Beno
Mesud Avdagic
7
Dok 1 Dok 2
2020-03-30 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Anställningsbevis
IN2020-03-30 Anja Beno
Mesud Avdagic
6
Dok 1
2020-03-30 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Registreringsbevis från Bolagsverket för Allmänmedicinska Stressmottagningen Göteborg AB (Anja Beno, vårdgivarkod 0269)
IN2020-03-30 Anja Beno
Mesud Avdagic
5
Dok 1
2020-03-30 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Registerutdrag från Inspektionen för vård och omsorg, IVO för Anja Beno, vårdgivarkod 0269
IN2020-03-30 Anja Beno
Mesud Avdagic
4
Dok 1
2020-03-30 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Kontakt- och utbetalningsuppgifter för Anja Beno, vårdgivarkod 0269
IN2020-03-30 Anja Beno
Mesud Avdagic
3
Dok 1
2020-03-30 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Samverkansavtal läkarvårdsersättning allmänmedicin för Anja Beno. Från 2020-04-16
2020-03-30 -
Mesud Avdagic
2
Dok 1
2020-03-30 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Patientsäkerhetsberättelse 2020 för Anja Beno, vårdgivarkod 0269.pdf
IN2020-03-27 Anja Beno
Mesud Avdagic
1
Dok 1
2020-03-30 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut om samverkansavtal enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning inom specialiteten allmänmedicin mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Anja Beno, vårdgivarkod 0269
UT2020-03-30 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Mesud Avdagic