Diarium

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
HSNG 2019-00079
2019-03-12
Dialogmöte mellan stadsdelsnämnd Västra Göteborg och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 2019
-
Karolina Berg

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1 Dok 2
2019-04-05 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Mötesanteckningar dialogmöte mellan SDN Västra Göteborg och HSNG 2019-03-13
2019-04-05 -
Karolina Berg
1
Dok 1
2019-03-19 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Dagordning Dialogmöte mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Västra Göteborg stadsdelsnämnd den 13 mars 2019
UT2019-03-19 RS - Folkhälsa, RS - Nämndsamordning, RS - Nämndsamordning
Karolina Berg