Diarium

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (5 stycken)
HSNG 2019-00061
2019-02-21
Förteckning över attestanter och utanordnare för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnden 2019
-
Kristina Edström

Händelser

Senaste händelse står överst
5
Dok 1 Dok 2
2019-07-01 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Förändrad förteckning över behöriga attestanter från 2019-07-01
UT2019-07-01 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Kristina Edström
4
Dok 1 Dok 2
2019-06-18 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Förändrad förteckning över behöriga attestanter från 2019-05-02
UT2019-06-18 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Kristina Edström
3
Dok 1 Dok 2
2019-05-07 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Förändrad förteckning över behöriga attestanter från 2019-05-02
UT2019-05-07 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Kristina Edström
2
Dok 1
2019-03-19 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Attestantförteckning från 2019-03-01 ver 31.pdf
UT2019-03-19 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Annika Ek
1
Dok 1
2019-03-19 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Förändrad förteckning över behöriga attestanter från 2019-03-01
UT2019-03-19 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Annika Ek