Diarium Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (90 stycken)
HSNG 2018-00067
2018-03-08
Överenskommelse om sjukhusvård 2019 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden
-
Katarina Orrbeck

Händelser

Senaste händelse står överst
93
Dok 1 Dok 2
2020-01-07 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 18 december 2019 - Reglering mellan poster inom särskild framställan i vårdöverenskommelse 2019 med Sahlgrenska Universitetssjukhuset
UT2020-01-07 Universitetssjukhuset Sahlgrenska, RS - Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, RS - Specialistvård, RS - Koncernstab Beställning och produktionsstyrning, RS - Koncernstab Beställning o
Anna Schürer von Waldheim
92
Dok 1
2020-01-07 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 18 december 2019 - Reglering mellan poster inom särskild framställan i vårdöverenskommelse 2019 med Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2020-01-07 -
Katarina Orrbeck
91
Dok 1 Dok 2
2019-12-19 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 2019-12-18
UT2019-12-19 Universitetssjukhuset Sahlgrenska, RS - Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, RS - Koncernstab Beställning och produktionsstyrning, RS - Koncernstab Beställning och produktionsstyrnin
Anna Schürer von Waldheim
90
Dok 1
2019-12-19 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag § 420 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 2019-12-18
2019-12-19 -
Anna Schürer von Waldheim
89
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2021-05-04 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser på Broströmsgården - uppföljning och utvärdering
2021-05-04 -
Astrid Brauer
87
Dok 1 Dok 2
2019-12-10 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Förslag på ytterligare satsningar av Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 2019
IN2019-12-09 Sahlgrenska Universitetssjukhuset (motpart)
Katarina Orrbeck
86
Dok 1
2019-12-11 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Reglering mellan poster inom särskild framställan i vårdöverenskommelse 2019 med Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2019-12-11 -
Katarina Orrbeck
85
Dok 1 Dok 2
2019-12-03 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 18 november 2019 - Uppföljning vårdöverenskommelse Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2019
UT2019-12-03 HSN Västra FB, HSN Norra FB, HSN Östra FB, HSN Södra FB, RS - Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, RS - Specialistvård, RS - Specialistvård, RS - Koncernstab utförarstyrning och samo
Anna Schürer von Waldheim
84
Dok 1
2019-11-26 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 18 november 2019 - Uppföljning vårdöverenskommelse Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2019
2019-11-26 -
Katarina Orrbeck
83
Dok 1 Dok 2
2019-11-11 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Uppföljning vårdöverenskommelse Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2019
2019-11-11 -
Katarina Orrbeck
82
Dok 1 Dok 2
2019-10-11 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 26 september 2019 - Samråd om utbudspunktsförändring rättspsykiatrisk öppenvårdsmottagning Sahlgrenska Universitetssjukhuset
UT2019-10-11 Universitetssjukhuset Sahlgrenska, RS - Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, RS - Koncernstab utförarstyrning och samordning, RS - Verksamhetsuppföljning
Anna Schürer von Waldheim
81
Dok 1
2019-10-11 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 26 september 2019 - Samråd om utbudspunktsförändring rättspsykiatrisk öppenvårdsmottagning Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2019-10-11 -
Katarina Orrbeck
80
Dok 1 Dok 2
2019-09-13 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 29 augusti 2019 - Tilläggsöverenskommelse 2019:12 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om koncentrati
UT2019-09-13 Universitetssjukhuset Sahlgrenska, RS - Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, RS - Specialistvård, RS - Koncernstab utförarstyrning och samordning
Anna Schürer von Waldheim
79
Dok 1 Dok 2
2019-09-13 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 29 augusti 2019 - Samråd om utbudspunktsförändring rättspsykiatrisk öppenvårdsmottagning Sahlgrenska Universitetssjukhuset
UT2019-09-13 Universitetssjukhuset Sahlgrenska, RS - Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, RS - Specialistvård, RS - Koncernstab utförarstyrning och samordning, RS - Verksamhetsuppföljning
Anna Schürer von Waldheim
78
Dok 1
2019-09-13 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 29 augusti 2019 - Tilläggsöverenskommelse 2019:12 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om koncentration av planerad v
2019-09-13 -
Malin Sundborn
77
Dok 1
2019-09-13 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 29 augusti 2019 - Samråd om utbudspunktsförändring rättspsykiatrisk öppenvårdsmottagning Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2019-09-13 -
Katarina Orrbeck
76
Dok 1
2019-08-28 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Tilläggsöverenskommelse 2019:10 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om medel till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
2019-08-28 -
Katarina Orrbeck
75
Dok 1
2019-08-23 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Tilläggsöverenskommelse 2019:11 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om förändrade vårdformer
2019-08-23 -
Katarina Orrbeck
74
Dok 1
2019-07-01 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2019-06-26 § 100 - Tilläggsöverenskommelse 2019 (2019:10) Medel till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
IN2019-06-28 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Katarina Orrbeck
73
Dok 1 Dok 2
2019-06-28 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 19 juni 2019 - Uppföljning av vårdöverenskommelse 2019 med Sahlgrenska Universitetssjukhuset delår 1
UT2019-06-28 HSN Västra FB, HSN Norra FB, HSN Södra FB, HSN Östra FB, RS - Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, RS - Specialistvård
Anna Schürer von Waldheim
72
Dok 1 Dok 2
2019-06-28 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 19 juni 2019 - Tilläggsöverenskommelse 2019:10 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
UT2019-06-28 Universitetssjukhuset Sahlgrenska, HSS FB, HSN Västra FB, HSN Norra FB, HSN Östra FB, HSN Södra FB, RS - Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, RS - Specialistvård, RS - Verksamhetsupp
Anna Schürer von Waldheim
71
Dok 1
2019-06-28 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 19 juni 2019 - Uppföljning av vårdöverenskommelse 2019 med Sahlgrenska Universitetssjukhuset delår 1
2019-06-28 -
Malin Sundborn
70
Dok 1
2019-06-28 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 19 juni 2019 - Tilläggsöverenskommelse 2019:10 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om medel till Drottning Silvias b
2019-06-28 -
Katarina Orrbeck
69
Dok 1 Dok 2
2019-08-22 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Tilläggsöverenskommelse 2019:12 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om koncentration av planerad vård Ablationer
2019-08-22 -
Malin Sundborn
68
Dok 1 Dok 2
2019-08-22 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Samråd om utbudspunktsförändring rättspsykiatrisk öppenvårdsmottagning Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2019-08-22 -
Katarina Orrbeck
67
Dok 1 Dok 2
2019-06-05 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Expediering från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 29 maj 2019 - Aurora-mottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
UT2019-06-05 Universitetssjukhuset Sahlgrenska, RS - Specialistvård, RS - Specialistvård
Ludwig Prytz
66
Dok 1 Dok 2
2019-06-05 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Expediering från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 29 maj 2019 - Tilläggsöverenskommelse 2019:11, förändrade vårdformer, mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrel
UT2019-06-05 Universitetssjukhuset Sahlgrenska, RS - Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, RS - Specialistvård, RS - Specialistvård, RS - Verksamhetsuppföljning, RS - Verksamhetsuppföljning, RS -
Ludwig Prytz
65
Dok 1 Dok 2
2019-06-05 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Expediering från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 29 maj 2019 - Samråd om utbudspunktsförändring - AK-mottagningar vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
UT2019-06-05 Universitetssjukhuset Sahlgrenska, RS - Specialistvård, RS - Specialistvård, RS - Verksamhetsuppföljning
Ludwig Prytz
64
Dok 1
2019-06-05 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 29 maj 2019 - Aurora-mottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2019-06-05 -
Katarina Orrbeck
63
Dok 1
2019-06-05 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 29 maj 2019 - Tilläggsöverenskommelse 2019:11, förändrade vårdformer, mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgren
2019-06-05 -
Katarina Orrbeck
62
Dok 1
2019-06-05 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 29 maj 2019 - Samråd om utbudspunktsförändring - AK-mottagningar vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2019-06-05 -
Katarina Orrbeck
61
Dok 1 Dok 2
2019-06-12 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Uppföljning av vårdöverenskommelse 2019 med Sahlgrenska Universitetssjukhuset delår 1
2019-06-12 -
Malin Sundborn
60
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-05-28 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2019-05-22 § 128 - Tilläggsöverenskommelse 2019:10, medel till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för Sahlgrenska
IN2019-05-28 hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Katarina Orrbeck
59
Dok 1
2019-05-22 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Aurora-mottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2019-05-22 -
Katarina Orrbeck
58
Dok 1 Dok 2
2019-05-22 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Samråd om utbudspunktsförändring - AK-mottagningar vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2019-05-22 -
Katarina Orrbeck
57
Dok 1 Dok 2
2019-05-23 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Tilläggsöverenskommelse 2019:11, förändrade vårdformer, mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2019-05-23 -
Katarina Orrbeck
56
Dok 1
2019-04-08 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Tilläggsöverenskommelse 2019:9 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om diabetesvård för barn
2019-04-08 -
Katarina Orrbeck
55
Dok 1 Dok 2
2019-04-02 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 6 mars 2019 - utbudspunktsförändring TNE
UT2019-04-02 Universitetssjukhuset Sahlgrenska
Anna Schürer von Waldheim
54
Dok 1
2019-04-02 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 6 mars 2019 - utbudspunktsförändring TNE
2019-04-02 -
Anna Schürer von Waldheim
53
Dok 1 Dok 2
2019-03-26 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 6 mars 2019 - Tilläggsöverenskommelse 2019:9 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om diabetesvård för
UT2019-03-26 Universitetssjukhuset Sahlgrenska, Sjukhusen väster styrelsen FB, ANS - Sjukhuskansli
Anna Schürer von Waldheim
52
Dok 1
2019-04-02 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 6 mars 2019 Tillnyktringsenheten
2019-04-02 -
Anna Schürer von Waldheim
51
Dok 1 Dok 2
2019-03-20 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 6 mars 2019 - Samråd om utbudspunktsförändring - Psykosteamet Skanstorget/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
UT2019-03-20 Universitetssjukhuset Sahlgrenska
Anna Schürer von Waldheim
50
Dok 1
2019-03-20 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 6 mars 2019 - Samråd om utbudspunktsförändring - Psykosteamet Skanstorget/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2019-03-20 -
Katarina Orrbeck
49
Dok 1
2019-03-20 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 6 mars 2019 - Tilläggsöverenskommelse 2019:9 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om diabetesvård för barn
2019-03-20 -
Katarina Orrbeck
48
Dok 1
2019-03-08 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Tilläggsöverenskommelse 2019:8 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om närsjukvårdsteam
2019-03-08 -
Katarina Orrbeck
47
Dok 1 Dok 2
2019-03-01 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Aurora-mottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2019-03-01 -
Katarina Orrbeck
45
Dok 1 Dok 2
2019-02-06 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 1 februari 2019 - Förändrade vårdformer vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2019
UT2019-02-06 Universitetssjukhuset Sahlgrenska, RS - Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, RS - Specialistvård, RS - Verksamhetsuppföljning, RS - Ekonomi HSN
Anna Schürer von Waldheim
44
Dok 1
2019-02-06 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 1 februari 2019 - Förändrade vårdformer vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2019
2019-02-06 -
Katarina Orrbeck
43
Dok 1 Dok 2
2019-02-26 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Samråd om utbudspunktsförändring - Psykosteamet Skanstorget/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2019-02-26 -
Katarina Orrbeck
42
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-02-26 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Tilläggsöverenskommelse 2019:9 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om diabetesvård för barn
2019-02-26 -
Katarina Orrbeck
41
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-06-12 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Tilläggsöverenskommelse 2019:10 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om medel till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
2019-06-12 -
Katarina Orrbeck
40
Dok 1
2019-01-02 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Tilläggsöverenskommelse 2019:7 mellan Gbg hälso- och sjukvårdsnämnd, och styrelsen för Sahlgrenska Universitets-sjukhuset om temporär flytt av ögonverksamheten för barn från Frölunda specialistsjukhus till Sahlgrenska Universitets(prolongering av 2018:9)
2019-01-02 -
Katarina Orrbeck
39
Dok 1
2019-01-02 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Tilläggsöverenskommelse 2019:6 mellan Gbg hälso- och sjukvårdsnämnd, och styrelsen för Sahlgrenska Universitets-sjukhuset om ersättning för ansvaret för hälso- och sjukvårds-insatser på Broströmsgårdens korttidsboende i Göteborg (prolongering av 2018:7)
2019-01-02 -
Katarina Orrbeck
38
Dok 1
2019-01-02 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Tilläggsöverenskommelse 2019:4 mellan Gbg hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om hälsoundersökningar med mammografi (prolongering av tilläggsöverenskommelse 2018:5)
2019-01-02 -
Katarina Orrbeck
37
Dok 1
2019-01-02 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Tilläggsöverenskommelse 2019:3 mellan Gbg hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om ersättning för vårdepisoder inom obesitaskirurgi, ryggkirurgi samt höft- och knäproteskirurgi
2019-01-02 -
Katarina Orrbeck
36
Dok 1
2019-01-02 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Tilläggsöverenskommelse 2019:2 mellan Gbg hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om medel i samband med kompletteringsbudget 2018 (prolongering av tilläggsöverenskommelse 2018:2)
2019-01-02 -
Katarina Orrbeck
35
Dok 1
2019-01-02 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Vårdöverenskommelse 2019 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (prolongering av vårdöverenskommelse 2018)
2019-01-02 -
Katarina Orrbeck
34
Dok 1
2019-01-23 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Förändrade vårdformer vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2019
2019-01-23 -
Katarina Orrbeck
33
Dok 1
2018-12-14 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Uppdrag med oklar ofinansiering SU, fördelning på vårdnivå
IN2018-12-13 Sahlgrenska Universitetssjukhuset (motpart)
Katarina Orrbeck
31
Dok 1
2018-12-06 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Tilläggsöverenskommelse 2019:1 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om protonstrålning (Prolongering av tilläggsöverenskommelse 2018:1)
2018-12-06 -
Katarina Orrbeck
30
Dok 1 Dok 2
2018-12-05 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Expediering från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 20 november 2018 - Tilläggsöverenskommelse 2019:8 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska
UT2018-12-05 Universitetssjukhuset Sahlgrenska, RS - Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, RS - Specialistvård, RS - Specialistvård, RS - Verksamhetsuppföljning
Anna Schürer von Waldheim
29
Dok 1
2018-12-05 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 20 november 2018 - Tilläggsöverenskommelse 2019:8 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjuk
2018-12-05 -
Katarina Orrbeck
28
Dok 1
2018-11-13 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag § 226 från västra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 26 oktober 2018 - Vårdöverenskommelse 2019 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IN2018-11-09 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Katarina Orrbeck
27
Dok 1
2018-11-01 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag § 146 från norra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 18 oktober 2018 - Överenskommelse om sjukhusvård 2019 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden
IN2018-11-01 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Katarina Orrbeck
26
Dok 1 Dok 2
2018-10-29 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Expediering från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 18 oktober 2018 - Tilläggsöverenskommelse 2019:7 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om temporär fly
UT2018-10-29 Universitetssjukhuset Sahlgrenska, RS - Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal, RS - Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, RS - Specialistvård, RS - Verksamhetsuppföljning
Anna Schürer von Waldheim
25
Dok 1 Dok 2
2018-10-29 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Expediering från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 18 oktober 2018 - Tilläggsöverenskommelse 2019:6 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om ersättning f
UT2018-10-29 Universitetssjukhuset Sahlgrenska, RS - Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal, RS - Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, RS - Specialistvård, RS - Specialistvård, RS - Verksamhetsuppf
Anna Schürer von Waldheim
24
Dok 1 Dok 2
2018-10-29 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Expediering från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 18 oktober 2018 - Tilläggsöverenskommelse 2019:4 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska U
UT2018-10-29 Universitetssjukhuset Sahlgrenska, RS - Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal, RS - Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, RS - Specialistvård, RS - Verksamhetsuppföljning
Anna Schürer von Waldheim
23
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-10-29 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag § 98 från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 26 oktober 2018 - Vårdöverenskommelse 2019 med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om region- och rikssjukvård
IN2018-10-29 östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Katarina Orrbeck
22
Dok 1 Dok 2
2018-10-29 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Expediering från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 18 oktober 2018 - Tilläggsöverenskommelse 2019:3 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska U
UT2018-10-29 Universitetssjukhuset Sahlgrenska, RS - Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal, RS - Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, RS - Specialistvård, RS - Verksamhetsuppföljning
Anna Schürer von Waldheim
21
Dok 1 Dok 2
2018-10-29 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Expediering från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 18 oktober 2018 - Tilläggsöverenskommelse 2019:2 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för SU
UT2018-10-29 Universitetssjukhuset Sahlgrenska, RS - Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal, RS - Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, RS - Specialistvård, RS - Verksamhetsuppföljning
Anna Schürer von Waldheim
20
Dok 1 Dok 2
2018-10-29 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Expediering från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 18 oktober 2018 - Tilläggsöverenskommelse 2019:1 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om protonstråln
UT2018-10-29 Universitetssjukhuset Sahlgrenska, RS - Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal, RS - Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, RS - Specialistvård, RS - Verksamhetsuppföljning
Anna Schürer von Waldheim
19
Dok 1 Dok 2
2018-10-29 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Expediering från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 18 oktober 2018 - Vårdöverenskommelse 2019 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för SU
UT2018-10-29 Universitetssjukhuset Sahlgrenska, RS - Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal, RS - Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, RS - Specialistvård, RS - Verksamhetsuppföljning
Anna Schürer von Waldheim
18
Dok 1
2018-10-26 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 18 oktober 2018 - Tilläggsöverenskommelse 2019:7 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om temporär flytt av ögonverksa
2018-10-26 -
Katarina Orrbeck
17
Dok 1
2018-10-26 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 18 oktober 2018 - Tilläggsöverenskommelse 2019:6 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om ersättning för ansvaret för
2018-10-26 -
Katarina Orrbeck
16
Dok 1
2018-10-26 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 18 oktober 2018 - Tilläggsöverenskommelse 2019:4 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukh
2018-10-26 -
Katarina Orrbeck
15
Dok 1
2018-10-26 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 18 oktober 2018 - Tilläggsöverenskommelse 2019:3 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukh
2018-10-26 -
Katarina Orrbeck
14
Dok 1
2018-10-26 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 18 oktober 2018 - Tilläggsöverenskommelse 2019:2 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukh
2018-10-26 -
Katarina Orrbeck
13
Dok 1
2018-10-26 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 18 oktober 2018 - Tilläggsöverenskommelse 2019:1 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om protonstrålning
2018-10-26 -
Katarina Orrbeck
12
Dok 1
2018-10-26 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde den 18 oktober 2018 - Vårdöverenskommelse 2019 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (
2018-10-26 -
Katarina Orrbeck
11
Dok 1 Dok 2
2018-11-13 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Tilläggsöverenskommelse 2019:8 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om närsjukvårdsteam (NSVT)
2018-11-13 -
Katarina Orrbeck
10
Dok 1
2018-10-22 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag § 166 från södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 17 oktober 2018 - Överenskommelse 2019 med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om region- och rikssjukvård
IN2018-10-22 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Katarina Orrbeck
9
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-10-11 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Tilläggsöverenskommelse 2019:7 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om temporär flytt av ögonverksamheten för barn på Frölunda Specialistsjukhus till Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2018-10-11 -
Katarina Orrbeck
8
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-10-11 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Tilläggsöverenskommelse 2019:6 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om ersättning för ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser på Broströmsgårdens korttidshem i Göteborg
2018-10-11 -
Katarina Orrbeck
7
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-10-11 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Tilläggsöverenskommelse 2019:4 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om hälsoundersökningar med mammografi
2018-10-11 -
Katarina Orrbeck
6
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-10-11 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Tilläggsöverenskommelse 2019:3 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om ersättning för vårdepisoder inom obesitaskirurgi, ryggkirurgi, höft- och knäledsplastik
2018-10-11 -
Katarina Orrbeck
5
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-10-11 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Tilläggsöverenskommelse 2019:2 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om medel i samband med kompletteringsbudget
2018-10-11 -
Katarina Orrbeck
4
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-10-11 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Tilläggsöverenskommelse 2019:1 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om protonstrålning
2018-10-11 -
Katarina Orrbeck
3
Dok 1 Dok 2
2018-10-11 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Vårdöverenskommelse 2019 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (prolongering av vårdöverenskommelse 2018)
2018-10-11 -
Katarina Orrbeck
2
Dok 1
2018-09-10 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
SU strategiska frågor VÖK 2019 - 180306 (003) till KK - komplettering 180612
IN2018-06-12 Sahlgrenska Universitetssjukhuset (motpart)
Katarina Orrbeck
1
Dok 1
2018-03-08 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Sahlgrenska Universitetssjukhusets inspel till vårdöverenskommelse 2019
IN2018-03-06 Sahlgrenska Universitetssjukhuset (motpart)
Katarina Orrbeck