Diarium Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (12 stycken)
HSNG 2017-00233
2017-06-30
Vårdgivare på nationella taxan enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning Josef Danell, vårdgivarkod 0193
-
Mesud Avdagic

Händelser

Senaste händelse står överst
12
Dok 1
2019-08-19 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Bekräftelse angående anmälan om tillfällig frånvaro
UT2019-08-19 -
Mesud Avdagic
11
Dok 1
2019-08-19 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Anmälan om tillfällig frånvaro för Josef Danell, vårdgivarkod 0193
IN2019-08-19 Josef Danell
Mesud Avdagic
10
Dok 1 Dok 2
2018-05-30 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Mötesanteckningar 180509
UT2018-05-30 Josef Danell
Navid Ghavami
9
Dok 1
2018-05-22 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Anslutnings- och personuppgiftsbiträdesavatal för eFrikort för Josef Danell vårdgivarkod 0193
2018-05-22 Josef Danell
Mesud Avdagic
8
Dok 1
2018-04-19 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Mail angående förstagångsbesök
UT2018-04-19 -
Navid Ghavami
7
Dok 1
2017-07-04 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Kvitto på överlåtelse
IN2017-06-19 Josef Danell
Anna-Pia Lindeberg
6
Dok 1
2017-07-04 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Registerutdrag från inspektionen för vård och omsorg, IVO för Josef Danell, vårdgivarkod 0193
IN2017-06-19 Josef Danell
Anna-Pia Lindeberg
5
Dok 1
2017-07-04 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Registerutdrag från Skatteverket för Josef Danell, vårdgivarkod 0193
IN2017-06-19 Josef Danell
Anna-Pia Lindeberg
4
Dok 1
2017-07-04 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Registreringsbevis från Bolagsverket för Dr Danell AB
IN2017-06-19 Josef Danell
Anna-Pia Lindeberg
3
Dok 1
2017-07-04 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Kontakt- och utbetalningsuppgifter för Josef Danell, vårdgivarkod 0193
IN2017-06-19 Josef Danell
Anna-Pia Lindeberg
2
Dok 1
2017-07-04 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Samverkansavtal fysioterapi för Josef Danell. Från 2017-07-03
2017-07-04 -
Anna-Pia Lindeberg
1
Dok 1
2017-07-03 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut om samverkansavtal enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning inom specialiteten allmänmedicin mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Josef Danell, vårdgivarkod 0193
UT2017-07-03 Privera, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Anna-Pia Lindeberg