Diarium Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
HSNÖ 2022-00178
2022-10-12
Skrivelse ställd till ordförande östra hälso- och sjukvårdsnämnden om att stärka vården för patienter med urinblåsecancer
ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet
Ida Wernered

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2022-11-29 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Svar på skrivelse ställd till ordförande östra hälso- och sjukvårdsnämnden om att stärka vården för patienter med urinblåsecancer
UT2022-11-29 ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet
Camilla Odenberger
1
Dok 1 Dok 2
2022-10-12 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Skrivelse ställd till ordförande östra hälso- och sjukvårdsnämnden om att stärka vården för patienter med urinblåsecancer
IN2022-10-11 ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet
Ida Wernered