Diarium Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
HSNÖ 2022-00101
2022-05-19
Uppföljning av östra hälso- och sjukvårdsnämndens vårdöverenskommelser 2022
-
Ida Wernered

Händelser

Senaste händelse står överst
4
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2022-06-07 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Utskick av beslut från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 3 juni 2022 - § 61 Uppföljning av vårdöverenskommelse mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus mars 2022
UT2022-06-07 Skaraborgs Sjukhus FB, SkaS - M3
Julia Nilsson
3
Dok 1
2022-06-07 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 3 juni 2022 - Uppföljning av vårdöverenskommelse mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus mars 2022
2022-06-07 -
Rebecca Andersson
1
Dok 1 Dok 2
2022-05-25 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Uppföljning av vårdöverenskommelse mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus mars 2022
2022-05-25 -
Rebecca Andersson