Diarium Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (11 stycken)
HSNÖ 2022-00037
2022-02-15
Status i arbetet med tillgängligheten 2022
-
Emmy Fhager

Händelser

Senaste händelse står överst
11
Dok 1 Dok 2
2022-06-23 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Status i arbetet med tillgängligheten maj 2022
2022-06-23 -
Emmy Fhager
10
Dok 1
2022-06-07 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 3 juni 2022 - Status i arbetet med tillgängligheten april 2022
2022-06-07 -
Emmy Fhager
9
Dok 1 Dok 2
2022-05-25 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Status i arbetet med tillgängligheten april 2022
2022-05-25 -
Emmy Fhager
8
Dok 1
2022-05-04 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 3 maj 2022 - Nyttjande av upphandlade avtal inom nämndens område
2022-05-04 -
Navid Ghavami
7
Dok 1
2022-05-04 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 3 maj 2022 - Status i arbetet med tillgängligheten mars 2022
2022-05-04 -
Emmy Fhager
6
Dok 1
2022-04-26 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Status i arbetet med tillgängligheten mars 2022
2022-04-26 -
Emmy Fhager
5
Dok 1
2022-04-26 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Nyttjande av upphandlade avtal inom nämndens område
2022-04-26 -
Navid Ghavami
4
Dok 1
2022-04-01 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 31 mars 2022 - Status i arbetet med tillgängligheten februari 2022
2022-04-01 -
Emmy Fhager
3
Dok 1
2022-02-28 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 25 februari 2022 - Arbetet med tillgänglighet - helår 2021
2022-02-28 -
Emmy Fhager
2
Dok 1 Dok 2
2022-02-18 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Arbetet med tillgänglighet - helår 2021
2022-02-18 -
Emmy Fhager
1
Dok 1
2022-03-24 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Status i arbetet med tillgängligheten februari 2022
2022-03-24 -
Emmy Fhager