Diarium Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (4 stycken)
HSNÖ 2022-00035
2022-02-08
Återrapportering 2022 av genomförda uppföljningar för vårdval, avtal och överenskommelser
-
Maria Emanuelsson

Händelser

Senaste händelse står överst
4
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2022-06-07 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Utskick av beslut från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 3 juni 2022 - § 63 Återrapportering 2022 av genomförda uppföljningar för vårdval, avtal och överenskommelser, kvartal 1
UT2022-06-07 RS - Enhet produktionsstyrning och köpt vård, RS - Vårdval och fördjupad uppföljning
Julia Nilsson
3
Dok 1
2022-06-07 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 3 juni 2022 - Återrapportering 2022 av genomförda uppföljningar för vårdval, avtal och överenskommelser, kvartal 1
2022-06-07 -
Malin Sköld
2
Dok 1
2022-05-11 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Resultat av genomförda uppföljningar Q1 2022
2022-05-03 -
Anna Lundberg
1
Dok 1 Dok 2
2022-05-25 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Återrapportering 2022 av genomförda uppföljningar för vårdval, avtal och överenskommelser, kvartal 1
2022-05-25 -
Malin Sköld