Diarium Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (12 stycken)
HSNÖ 2021-00165
2021-06-14
Budget 2022 för östra hälso- och sjukvårdsnämnden
-
Ida Wernered

Händelser

Senaste händelse står överst
12
Dok 1 Dok 2
2022-06-07 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Utskick av beslut från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 3 juni 2022 - § 60 Delårsrapport april 2022 för östra hälso- och sjukvårdsnämnden
UT2022-06-07 Regionstyrelsen
Julia Nilsson
11
Dok 1
2022-06-07 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 3 juni 2022 - Delårsrapport april 2022 för östra hälso- och sjukvårdsnämnden
2022-06-07 -
Ida Wernered
10
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2022-05-24 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Delårsrapport april 2022 för östra hälso- och sjukvårdsnämnden
2022-05-24 -
Rebecca Andersson
9
2022-05-25 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Delårsrapport april 2022 för östra hälso- och sjukvårdsnämnden
2022-05-25 -
Ida Wernered
8
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2021-11-29 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Utskick av beslut från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 26 november 2021 § 113 - Detaljbudget 2022 för östra hälso- och sjukvårdsnämnden
UT2021-11-29 Regionstyrelsen
Rebecca Andersson
7
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2021-11-26 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 26 november 2021 - Detaljbudget 2022 för östra hälso- och sjukvårdsnämnden
2021-11-26 -
Gisella Koutsiou
6
Dok 1
2021-11-21 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Detaljbudget 2022 östra hälso- och sjukvårdsnämnden
2021-11-21 -
Rebecca Andersson
5
Dok 1 Dok 2
2021-11-21 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Detaljbudget 2022 för östra hälso- och sjukvårdsnämnden
2021-11-21 -
Gisella Koutsiou
4
Dok 1
2021-08-27 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 27 augusti 2021 - Ekonomiska förutsättningar inför budget 2022
2021-08-27 -
Eva-Lott Funk
3
Dok 1
2021-08-20 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Ekonomiska förutsättningar inför budget 2022
2021-08-20 -
Eva-Lott Funk
2
Dok 1
2021-07-01 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 juli 2021 - Ekonomiska förutsättningar inför 2022
2021-07-01 -
Eva-Lott Funk
1
Dok 1
2021-06-24 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Ekonomiska förutsättningar inför 2022
2021-06-24 -
Eva-Lott Funk